Subularia aquatica L. - BCN-S 1791

Brasicáceas
Familia:
BRASSICACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Estany de Baciver Petit (Beret)
Recolectores:
Chappuis, E.
bcns1791ll.jpg
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici