Arbutus unedo L. - BCN-D- 15

Herbario Docente
Nom comú:
Arboç, arbocer, arbocera, llipoter, llicutet, cirerer d'arboç, cirerer de llop, cirerer de pastor, arbocó, albocer, albocera, alboix, albrocer, alberçoner
Familia:
Ericàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Collserola: carretera de l'Arrabassada. Barcelonès.
Recolectores:
V. Canalís
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia