Celtis australis L. - BCN-D- 38

Herbario Docente
Nom comú:
Lledoner, lledó
Familia:
Ulmàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Barcelona.
Recolectores:
A. Sànchez Cuxart
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia