Cydonia oblonga Mill. - BCN-D- 51

Herbario Docente
Nom comú:
Codonyer, codonyera
Familia:
Rosàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Vallirana: Mas de les Fonts. Baix Llobregat.
Recolectores:
No consta
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia