Lithospermum purpureo-caeruleum L. - BCN-D- 91

Herbario Docente
Nom comú:
Mill gruà, mill gruer, mill roquer bord
Familia:
Boraginàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Vallirana: Mas de les Fonts. Baix Llobregat.
Recolectores:
J. M. Ninot
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia