Prunus spinosa L. - BCN-D- 181

Herbario Docente
Nom comú:
Aranyoner, Arç negre, Escanya gats
Familia:
Rosàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Soler de Sant Pau, vora la Riera de Clarà. Berguedà.
Recolectores:
R. Guàrdia