Quercus ilex L. - BCN-D- 197

Herbario Docente
Nom comú:
Alzina
Familia:
Fagàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Soler de Sant Pau, vora la Riera de Clarà. Berguedà.
Recolectores:
R. Guàrdia
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia