Tilia platyphyllos Scop. - BCN-D- 158

Herbario Docente
Nom comú:
Til·ler de fulla gran
Familia:
Tiliàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Saldes. El Berguedà
Recolectores:
J. M. Ninot
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia