Asperula cynanchica L. - BCN-D- 196

Herbario Docente
Nom comú:
Canyeta d'or
Familia:
Rubiàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Soler de Sant Pau, vora la Riera de Clarà. Berguedà.
Recolectores:
R. Guàrdia