Chamaerops humilis L. - BCN-D- 280

Herbario Docente
Nom comú:
Margalló
Familia:
Arecàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Cal Ganxo, Castelldefels, Baix Llobregat
Recolectores:
Roser Guàrdia
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia