Quercus coccifera L. - BCN-D- 287

Herbario Docente
Nom comú:
Garric, coscoll
Familia:
Fagàcies
Núm. Herbario:
Localidad:
Cal Ganxo, Castelldefels, Baix Llobregat
Recolectores:
Roser Guàrdia
Consulta:
Herbari Docent CRAI Biblioteca de Biologia