Silene rupestris L. - BCN-S 1103

Otras familias
Familia:
Caryophyllaceae
Núm. Herbario:
Localidad:
Encantats
Recolectores:
Petit & Illa
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici