Carex sempervirens Vill. subsp. pseudotristis (Domin) Pawl. - BCN-S 1182

Otras familias
Familia:
CYPERACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Pletiu de la Coveta (Monestero)
Recolectores:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici