Asperula pyrenaica L. - BCN-S 1366

Otras familias
Familia:
RUBIACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Cantals de Monastero.
Recolectores:
Guardiola, M. & Petit, A.
Consulta:
Col·lecció de llavors del Parc Nacional Aigüestortes i Estanys de Sant Maurici