Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm. - BCN 13725

Especies amenazadas
Familia:
POLYGONACEAE
Núm. Herbario:
Localidad:
Panissos. Amposta
Recolectores:
Royo Pla, Ferran
bcn13725.jpg
bcn13725.jpg
Consulta:
Herbari Ferran Royo. Flora i vegetació de les planes i serres litorals compreses entre l'Ebre i la serra d'Irta.