Secció bases de dades

La secció de bases de dades del CeDocBiV comprén les bases de dades pròpies de l'herbari i les que generen els projectes de de recerca dels investigadors membres del centre. 

- Bases de dades de l'herbari BCNhttp://www.ub.edu/cedocbiv/herbaribcn

Recullen la informació que figura a les etiquetes dels plecs de l'herbari: identificació, localització, recol·lecció, ... Hi ha una base de dades per cada col·lecció (algues, líquens, cormòfits, ...)  

Recull d'imatges dels plecs més rellevants de l'herbari BCN, organitzades en col·leccions segons el seu punt d'interès: tipus nomenclaturals, col·leccions històriques, herbari docent, carpoteca, ...
 
- Altres bases de dades vinculades amb els membres del CeDocBiV.
A continuació teniu un llista d'aquestes bases de dades i el seu responsable:

​- Banc de dades de biodiversitat de Catalunya (X. Font) http://biodiver.bio.ub.es/biocat/

- Cartografia dels hàbitats d'espais protegits (J. Carreras) http://www.ub.edu/geoveg/cat/cartoparcs.php

- Mapes de vegetació (J. Carreras) http://www.ub.edu/geoveg/cat/mapes.php#veg

- Delphinieae Chromosome Database  (M. Bosch; J. Simon, J. López-Pujol i C. Blanché) https://www.delphinieae.online/