Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats dels espais naturals protegits de Catalunya
                


                    


                
El projecte de cartografia dels hàbitats dels espais naturals de protecció especial a escala 1:10.000

Presentem el projecte de cartografia dels hàbitats CORINE i d’interès comunitari (HIC) dels espais naturals de protecció especial gestionats per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els treballs es van iniciar l’any 2007 amb el disseny metodològic del projecte i la cartografia del massís del Pedraforca impulsada pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. Des de llavors, l’estudi s’ha ampliat a altres espais protegits.

L’objectiu és identificar, localitzar i cartografiar els hàbitats a una escala detallada (1:10.000), utilitzant com a llegenda la llista catalana d'hàbitats confeccionada a partir del CORINE Biotopes Manual. D’aquesta llista se’n deriven els HIC. La fotointerpretació es realitza a partir d’ortofotos en infraroig, i el treball de camp permet l’assignació definitiva d’unitats al mapa. Els elements geomètrics s’estructuren al SIG en una capa de polígons i una altra de punts, que permet representar hàbitats d’àrea reduïda (més petits de 2.000 metres quadrats). Els detalls relatius a l'aixecament dels mapes i a l'organització de la informació en bases de dades cartogràfiques es poden consultar al document metodològic del projecte.

La coordinació de les tasques científiques es fa des del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, i en l’aixecament dels mapes hi treballen diversos investigadors. El finançament és a càrrec de les administracions responsables dels espais protegits (ja sigui el Servei de Planificació de l'Entorn Natural o el Servei de Parcs de la Generalitat de Catalunya, la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o, eventualment, l'Ajuntament de Barcelona), o bé dels propis parcs. Es pretén que aquesta cartografia serveixi per aportar informació sobre la presència, la localització, l'extensió i una certa valoració dels hàbitats al territori en relació a la gestió que es fa als espais naturals protegits.

Cartografia disponible

    Espais naturals gestionats per la Generalitat de Catalunya
    Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
    Altres iniciatives
SEMHAVEG - Servidor de mapes d'hàbitats i de vegetació
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu