Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats dels espais naturals protegits de Catalunya
              


                                        
El projecte de cartografia dels hàbitats dels espais naturals de protecció especial a escala 1:10.000

Presentem el projecte de cartografia dels hàbitats CORINE i d’interès comunitari (HIC) dels espais naturals de protecció especial gestionats per la Generalitat de Catalunya i per la Diputació de Barcelona. Els treballs es van iniciar l’any 2007 amb el disseny metodològic del projecte i la cartografia del massís del Pedraforca impulsada pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. Des de llavors, l’estudi s’ha ampliat a altres espais protegits.

L’objectiu és identificar, localitzar i cartografiar els hàbitats a una escala detallada (1:10.000), utilitzant com a llegenda la llista catalana d'hàbitats confeccionada a partir del CORINE Biotopes Manual. D’aquesta llista se’n deriven els HIC. La fotointerpretació es realitza a partir d’ortofotos en infraroig, i el treball de camp permet l’assignació definitiva d’unitats al mapa. Els elements geomètrics s’estructuren al SIG en una capa de polígons i una altra de punts, que permet representar hàbitats d’àrea reduïda (més petits de 2.000 metres quadrats). Els detalls relatius a l'aixecament dels mapes i a l'organització de la informació en bases de dades cartogràfiques es poden consultar al document metodològic del projecte.

La coordinació de les tasques científiques es fa des del Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, i en l’aixecament dels mapes hi treballen diversos investigadors. El finançament és a càrrec de les administracions responsables dels espais protegits (ja sigui el Servei de Parcs de la Generalitat de Catalunya, la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o, eventualment, l'Ajuntament de Barcelona), o bé dels propis parcs. Es pretén que aquesta cartografia serveixi per aportar informació sobre la presència, la localització, l'extensió i una certa valoració dels hàbitats al territori en relació a la gestió que es fa als espais naturals protegits.

Cartografia disponible

    Espais naturals gestionats per la Generalitat de Catalunya
    Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
    Altres iniciatives
SEMHAVEG - Servidor de mapes d'hàbitats i de vegetació
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu