¿Qui som?

bar1

Celltec UB ofereix una expertesa contrastada en serveis de recerca aplicada, adreçats a orientar el desenvolupament òptim de compostos, tant des del punt de vista tècnic com regulatori i de màrqueting científic. Tot plegat, en un entorn de qualitat, de respecte i d’implicació en els timings i els pressupostos dels seus clients i col·laboradors, que deriven d’una clara orientació a resultats i a mercat.

L’oferta del grup es pot agrupar en:

Serveis de recerca aplicada per al desenvolupament de compostos:

  • Estudis de desenvolupament/optimització de dianes terapèutiques (farmàcia i veterinària) o funcionals (cosmètica, química, nutrició, tèxtil, etc.). S’hi inclouen estudis de seguretat i toxicitat, eficàcia i mecanismes d’acció i funcionalitat.
  • Assessoria científica a departaments d’R+D+i per a l’optimització de les fases d’estudi i desenvolupament de molècules i productes bioactius.

Desenvolupament i validació de nous models i mètodes experimentals in vitro:

  • Desenvolupament de noves eines i processos experimentals basats en tecnologia de cultiu cel·lular i biologia molecular per al desenvolupament/optimització de compostos.
  • Estudis de matrius bioactives (materials biotecnològics) i enginyeria de teixits.

Serveis de transferència de tecnologia:

  • Projectes de formació de personal tècnic.
  • Transferència d’assaigs i metodologies experimentals per al desenvolupament de compostos/productes.
All Rights Reserved. Celltec - Universitat de Barcelona