Documento sin título

ABREVIATURA

Representació d’un mot per alguna o algunes de les seves lletres, normalment reemplaçades per un signe convencional, que permet d’economitzar l’espai o el temps necessaris per escriure una paraula completa.

Les abreviatures poden ser de diferents tipus: afèresi, per contracció, per lletra volada, per suspensió o per sigla.

 

ABREVIATURA PER AFÈRESI.

Abreviatura obtinguda per la supressió d’una lletra o d’una síl·laba en posició inicial de mot. En llengua llatina son abreviades amb aquest sistema la conjunció disjuntiva vel , les consecutives ergo i igitur, i la causal enim.

 

ABREVIATURA PER CONTRACCIÓ.

Abreviatura obtinguda per la supressió d’una o més lletres a l’interior d’un mot.

 

ABREVIATURA PER LLETRA VOLADA.

Abreviatura consistent a representar una síl·laba o paraula mitjançant una lletra col·locada a la part superior d’una lletra base.

 

ABREVIATURA PER SUSPENSIÓ.

Abreviatura obtinguda per la supressió de l’última o les últimes lletres d’una paraula (abreviatura per suspensió simple), o de les últimes lletres de cada síl·laba (abreviatura per suspensió sil·làbica).

SIGLA.

Abreviatura per suspensió consistent en la lletra inicial d’un mot, seguida a vegades d’un punt.