You are here

López Gómez, Benjamín

Treball de màster
Patricia Highsmith: en jaque al género
2009
Dirigit per
Beques
2008
Beca de "la Caixa" per a la realització del màster "Construcció i Representació d'Identitats Culturals"