You are here

Martínez Gil, Juan

Treball de màster
Los "genres" del "gender". Autobiografía y memoria colectiva en la obra de Norma Mejía
2019
Dirigit per
Beques
2020
Beca per a la formació de personal investigador (FI) Generalitat de València
2020
Beca per a la formació de personal universitari (FPU)