Se encuentra usted aquí

Guasch i Arcas, Pol

Treball de màster
Lliçó d'amor: per una lectura poètica de l'experiència amorosa
2020
Dirigit per