Se encuentra usted aquí

Rogacheva, Olga

Treball de màster
La literatura catalana a la Rússia contemporània (1996-2020): traducció i recepció (Каталонская _литература _в _России _(1996 - 2020): перевод _и _продвижение)
2020
Dirigit per
Dr. Ivan Garcia Sala
Tutora: Dra. Cristina Alsina