Criteris - Universitat de Barcelona

Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Saluda < Documents protocol·laris < Models de documents < Llibre d’estil

Saluda


Saluda 

Definició. Comunicació breu de caràcter protocol·lari. Generalment s’utilitza per expressar agraïments, felicitacions, etc.

Document arcaic, d’estructura fixa, que permet molt poques variacions; tendeix a ser substituït per la targeta gran.

Restriccions d’ús:
  • sols trameten saludes els alts càrrecs de l’Administració
  • es reserva per a les comunicacions sobre qüestions no oficials
  • no es pot utilitzar per a comunicacions que hagin de tenir registre de sortida.
Mida: ISO A5.

Reglamentació. Vegeu la normativa general que regula l’ús de la llengua en els documents que genera la Universitat de Barcelona.

Exemple

ModelWord

PDF

Estructura i redacció 

Esquema1. Càrrec de l’emissor

Càrrec de qui remet el document, integrat a la capçalera i precedit de l’article corresponent.

2. Fórmula de salutació

La fórmula de salutació és SALUDA, que sovint es destaca amb lletra negreta.

3. Cos

El primer element que s’ha d’escriure en aquest apartat és el complement directe, que depèn del verb saludar; el nom de la persona que se saluda, per tant, no pot estar precedit per la preposició a.

Generalment, la conjunció copulativa i uneix els diferents verbs conjugats que s’hi vagin introduint.

4. Signatura

Consta dels dos elements següents:
  • nom i cognoms
  • rúbrica (no pas signatura).
5. Fórmula de comiat

Fórmula amb poques variacions. Generalment és una d’aquestes:

es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració.

aprofita l’avinentesa per expressar-li la seva consideració.

6. Datació

La datació del document es compon de:
  • població, seguida d’una coma
  • data (el dia del mes i l’any, en xifres; sense cap punt).
Barcelona, 29 de novembre de 1998
L’Hospitalet de Llobregat, 14 de maig de 1999

La població mai no ha d’anar precedida de la preposició a.

Tractament personal 

Emissor: 3a persona del singular (ell).

Receptor: 3a persona del singular (ell).

Remarques 

  • Aquest document no es pot usar com a convocatòria de reunió.

  • El saluda permet l’ús de formes de tractament protocol·lari.

  • El saluda no admet el tractament de vós: cal usar sempre la 3a persona del singular, tant per a l’emissor com per al receptor.

Fraseologia 

... aprofita l’ocasió per testimoniar-li la seva consideració...
... es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració...
... saluda el senyor... i es complau a invitar-lo a...
... saluda el seu bon amic... i li agraeix...
... saluda la senyora... i la felicita per...


Citació recomanada
«Saluda» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri_bloc.php?id=905> [consulta: 22 octubre 2018].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 9-10-2018
www.ub.edu/cub/criteri.php?id=905