Estadístiques de l'Àmbit Acadèmic

Ensenyaments adaptats EEES   Ensenyaments anteriors a l'EEES
Graus  

Dades sobre matriculació, nou ingrés i finalització d'estudis pels alumnes dels ensenyaments de graus.

El primer curs d'implementació de les titulacions de Grau a la Universitat de Barcelona és el 2009-10.

S'inclou el grau propi d'Investigació Privada, ja que és l'única titulació anterior a l'EEES que es continua impartint.

 
Màsters Universitaris

Dades sobre matriculació i finalització d'estudis als màsters universitaris.

El primer curs d'implementació és de les titulacions de Màster Universitari va ser el 2006-07.

Fins al curs 2009-10 hi havia la possibilitat de matricular assinatures de màster com a formació necessària per a matricular-se a un programa de doctorat de l'EEES. Aquestes matrícules estan recollides dins de l'epígraf "Màsters Docents i Periodes de Formació".

 
Doctorat
 

Dades sobre la matriculació als programes de doctorat de l'EEES.

El primer curs d'implementació és dels programes de Doctorat de l'EEES va ser el 2006-07.

Les estadístiques sobre la defensa de les tesis estan recollides a l'apartat Tesis i Títols de doctor

Ensenyaments de 1r i 2n cicle

Dades sobre matriculació, nou ingrés i finalització d'estudis pels alumnes dels ensenyaments de 1r i 2n cicle tant si són homologats com a propis. També inclou informació sobre complements de formació pels ensenyaments de 2n cicle.

Es recullen dades des del curs 1992-93, ja que va ser el curs en que per primer cop es va matricular mitjançant l'aplicació GIGA.

Per extinció dels ensenyaments, l'últim curs amb dades és el 2015-16.

Les dades del grau propi d'Investigació Privada es poden consultar a l'apartat de graus.


 
Doctorat
 

Dades sobre matriculació, i finalització d'estudis en els diferents trams de que es componen els estudis de doctorat: Període docent, període d'investigació i l'obetenció del Diploma d'Estudis Avançats (DEA) i de la Suficiència Investigadora.

Es recullen dades des del curs 1992-93, ja que va ser el curs en que per primer cop es va matricular mitjançant l'aplicació GIGA.

A partir del curs 2010-11 no hi ha matrícula en programes de doctorat anteriors a l'EEES.

A partir del curs 2012-13 els alumnes de doctorat del RD 778/1998 en tutela de tesis es matriculen dins dels programes de doctorat de l'EEES com alumnes regularitzats.


 
Altres dades
Tesis i Títols de Doctor
 
Dades sobre tesis inscrites, llegides i sol·licitud de títols de doctor.

 
Ensenyaments de Postgrau
 
Dades sobre matriculació en programes de postgrau, màsters i cursos d'extensió universitària.

 
Universitat de l'Experiència
 
Dades sobre matriculació en els programes de la Universitat de l'Experiència.