Una gemma o pedra preciosa és, de fet, un mineral. Per tant, és una substància sòlida originada a l’escorça terrestre sense intervenció humana. L’home des de temps molt antics ha utilitzat les gemmes com a element ornamental i l’hi ha atribuït en molts casos propietats curatives o màgiques. Les característiques que diferencien una gemma són: bellesa, durabilitat i raresa. La bellesa està lligada bàsicament a fenòmens físics relacionats amb el color i la lluïssor que són dos dels atributs que des d’antic han originat d’interès de l’home per les gemmes. La durabilitat està relacionada amb la resistència de la gemma als atacs químics, i també a la duresa del material que és, de fet, una propietat mecànica. Finalment, la raresa és un atribut que fa referència a l’escassetat del material en tant que gemma, això en el cas del quars és molt clarificador ja que si bé aquest mineral és un dels més abundants de l’escorça terrestre no és fàcil poder trobar una ametista (varietat de color violeta) de bona qualitat. També hem d’afegir que hi ha dos altres aspectes que complementen el concepte de gemma, són la portabilitat i la moda. La portabilitat indica que la gemma és un element ornamental d’ús personal, això indica doncs el seu caràcter de peça petita en general. El segon aspecte, la moda, ja és una mica més complicat d’explicar però de fet està relacionat amb aspectes diversos entre els quals l’econòmic i de mercat no son aliens. Tot això ajuda, doncs, a situar una gemma en una posició determinada que la fa més atractiva personal i socialment.