Diccionari de Gemmologia
FEEG

La Federation of European Education in Gemmology - F.E.E.G. - és un important intent de les organitzacions europees que enssenyen gemmologia, d'intercanviar experiències amb el propòsit de millorar el coneixement de la gemmologia en els païssos europeus. Un dels primers objectius de la FEEG va ser oferir un Diploma comú per a tots aquells graduats que cercaven un nivell de coneixement de la gemmologia comú a tota Europa. D'acord amb això, les organitzacions de la FEEG realitzen exàmens cada any per assolir el Títol Europeu de Gemmòleg.

Objectius

Organitzar els exàmens per obtenir el Títol de Gemmòleg Europeu (European Gemmologist).
Facilitar i encoratjar l'intercanvi d'informació i assistència tècnica entre les escoles de la FEEG.
Millorar el coneixement de la Gemmologia a Europa.
Promoure treballs de terminologia per normalitzar l'ús dels diferents termes gemmològics.

Seu social

Dutch Gemmological Institute
Schoonhoven. Holanda.
Mr. Kesperstraat 10
2871 GS Schoonhoven. Neetherlands. Phone. +31 182 383 573
Fax: +31 182 383 047
E-mail: naturalis@naturalis.nl
Secretary: Dr. Hanco Zwaan
Web FEEG: http://www.feeg-education.com/

Membres fundadors

Deutsche Gemmologische Gesellschaft (DGG) - Idar-Oberstein. Alemanya.
Dutch Gemmological Institute (DGI) - Schoonhoven. Holanda.
Escola de Gemmologia de la Universitat de Barcelona (EGUB) - Barcelona.
Gemmological Association and Gem Testing Laboratory (GAGTL) - London. Anglaterra.
Instituto Gemológico Español (IGE) - Madrid.
Institut National de Gemmologie (ING) - Paris. França.
Istituto Gemmologico Italiano (IGI) - Milano. Italia.
Service Public du Controle des Diamants et Pierres Fines (CCIP) - Paris. França.
Stichting NIWOEP (SNIWOEP) - Leiden. Holanda.

Aspectes administratius

Poden accedir al títol de Gemmòleg Europeu (European Gemmologist), totes aquelles persones que tinguin el títol de gemmòleg per alguna de les institucions que formen part de la FEEG.

Hi haurà dos períodes de matrícula per any natural. El termini per fer la inscripció es determinarà cada any.

El candidat te dret a dues convocatòries d’examen consecutives (ordinària i extraordinària) a partir del període de matricula.

L'examen teòric i el  pràctic es farà el mateix dia i a la mateixa hora a tots els centres de la FEEG.

Taxes

Les taxes d'examen per l'any 2017, són de 340 euros. Aquest preu inclou les dues convocatòries ordinària i extraordinària.Convocatòria de l'examen

Juliol

OctubreCaracterístiques de l'examen

Examen teòric

 • El tipus d'examen és de resposta múltiple.
 • El nombre de preguntes és de 100.
 • Hi ha quatre possibles respostes a cada pregunta. Només una d'elles és vàlida.
 • La puntuació màxima és de 100 punts i s'han de tenir 75 punts per aprovar.
 • Les respostes errònies no es penalitzen.
 • La durada de l'examen és de 2 hores.

Examen pràctic

 • S'han d'identificar 12 pedres tallades. No hi ha material en brut.
 • L'alumne haurà d'emplenar una fitxa per a cada exemplar.
 • L'alumne disposarà dels aparells i llibres durant l'examen.
 • La puntuació màxima és de 60 punts i s'han de tenir 50 punts per aprovar.
 • Es pot fallar una pedra.
 • La durada de l'examen es de 4'30 hores.

Aspectes tècnics


Temari de la FEEG pdf
Informació sobre l’examen pdf
Formulari de inscripció a l'examen. pdf Cal baixar-lo i entregar-lo al professor coordinador de segon de gemmologia


Història de la FEGG

 

 

 

Assemblees generals

Simpòsiums

President

1997

24  January

1 th

Milano (Italy)


H. Bank

1998

30  January

2 th

London (United Kingdon)


H. Bank

1999

29-30  January

3 th

Paris (France)

1th

H. Bank

2000

28-29  January

4 th

Leiden (Holland)

2 th

H. Bank

2001

26-28  January

5 th

Barcelona (Catalunya)

3 th

J.M. Nogués

2002

18-20  January

6 th

Vicenza (Italy)

4 th

J.M. Nogués

2003

24-26  January

7 th

Vienna (Austria)

5 th

J.M. Nogués

2004

22-25  January

8 th

London (United Kingdon)

6 th

J.M. Nogués

2005

21-23  January

9 th

Antwerpen (Belgium)

7 th

J.M. Nogués

2006

13-15  January

10 th

Madrid (Spain)

8 th

J.M. Nogués

2007

19-21  January

11 th

Paris (France)

9 th

U. Henn

2008

19-20  January

12 th

Idar-Oberstein (Germany)

10 th

U. Henn

2009

17-18  January

13 th

Barcelona (Catalunya)

11 th

U. Henn

2010

15-16  January

14 th

Schoonhoven (Holland)

12 th

U. Henn

2011

22-23  January

15 th

Milano (Italy)

13 th

U. Henn

2012

19-21  January

16 th

Paris (France)

14 th

U. Henn

2013

18-20  January

17 th

Linz (Austria)

15 th

L. Prosperi

2014

16-19  January

18 th

Madrid (Spain)

16 th

L. Prosperi

2015

16-17  January

19 th

Brussels (Belgium)

17 th

L. Prosperi

2015

19-22 November

20 th

London (United Kingdon)

18 th

L. Prosperi

2016

18-20 November

21 th

Idar-Oberstein (Germany)

19 th

L. Prosperi