La talla és el procés pel qual s’obté una forma geomètrica a partir d’un mineral en brut de manera que se'n ressalten les propietats físiques, especialment les òptiques com la lluïssor, el color, la dispersió, etc. Totes aquestes propietats contribueixen a remarcar la bellesa d’una gemma.

L’Escola de Gemmologia disposa d’un taller de talla amb tota la maquinària necessària per poder fer tots els tipus de talla que coneixem, és a dir, talla en facetes pels materials transparents i talla en caboixó pels materials translúcids o bé opacs. L’Escola organitza periòdicament cursos de talla tant a nivells d’iniciació com d’especialització.
Taller de Talla Taller de Talla Taller de Talla Taller de Talla Taller de Talla Taller de Talla