Presentació

Què és NEMED?
NEMED (NEtwork of Multigrade Education, o Xarxa d’Escoles Multigrau) és una Xarxa transnacional finançada pel Programa Sòcrates (Acció Comenius 3) de la Unió Europea (project no. 114323 - CP -1-2004-1- GR - COMENIUS – C3PP).

Dins NEMED hi trobem educadors i investigadors de deu països europeus que comparteixen l’interès en la recerca, la millora i el recolzament de l’escola rural, tant en els seus països com a nivell europeu.

Què és l’escola rural?
A les escoles rurals, els mestres treballen alhora amb grups d’alumnes de diferent nivell a la mateixa aula.

Les escoles rurals juguen un paper molt important a l’hora de donar accés a l’”Educació per tothom” a moltes llocs tant del món industrialitzat com del món en vies de desenvolupament. Són una realitat a l’educació infantil i primària a moltes parts d’Europa, que sorgeix de la necessitat més que de la lliure elecció. El seu paper és crucial, ja que proporcionen serveis educatius i comunitaris bàsics a territoris amb nivells alts de ruralitat, aïllament o marginals.

No obstant, i a causa de les peculiaritats geogràfiques i socioeconòmiques, les escoles rurals constitueixen un àmbit típicament desatès dins dels sistemes educatius.

 

Objectius de la Red NEMED

  • Fer un esforç per tal de portar l’escola rural al front de la política, i així contribuir a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge a l’aula multigrau
  • Realitzar una enquesta àmplia sobre aspectes de l’ensenyament i l’aprenentatge unitaris així com sobre les condicions en què es troba l’escola rural a Europa.
  • Fer suggeriments específics pel que fa a la millora de l’escola rural a nivell europeu.
  • Oferir suport i formació especialitzats als professors d’escoles rurals.
  • Avaluar l’aplicació de metodologies i pràctiques basades en TICs adreçades a les escoles rurals.
  • Crear les condicions per la sostenibilitat i l’expansió de la xarxa.

Participants de la Red NEMED