Calendari de preinscripció i matrícula a primer curs 2021-22

Preinscripció: del 28 de juny al 4 de juliol de 2021 a través d'internet o a les nostres seus en el cas que no es pugui fer per Internet.

Consulteu la informació general de l'alumnat al següent enllaç.

Resultat del sorteig per l'assignació de places.

Matrícula: del 6 al 18 de juliol de 2021 a través d'internet o a les nostres seus en el cas que no es pugui fer per Internet.

Inscrits en llista d'espera: Podran triar entre matricular-se en algun programa amb plaça disponible, renunciant al lloc que ocupen a la llista, o esperar a la finalització del període de matrícula per si han quedat places lliures al programa sol·licitat. Si l’opció és fer el canvi a un programa amb places disponibles, ho hauran de sol·licitar mitjançant un correu electrònic a experiencia.informacio@ub.edu. A partir del 20 de juliol s'avisarà per SMS els interessats, respectant l'ordre de la llista d'espera, perquè puguin cobrir les places que hagin quedat lliures.

PROGRAMES AMB PLACES DISPONIBLES: A partir del 21 de juliol, totes les persones interessades a matricular-se en algun dels cursos amb places disponibles poden adreçar-se presencialment a qualsevol de les nostres seus per informar-se i formalitzar la matrícula. No és necessari sol·licitar cita amb antelació.

Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Programa amb places disponibles
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Programa amb places disponibles
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Programa amb places disponibles
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Programa amb places disponibles
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Places exhaurides
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


Data i lloc de preinscripció
Per internet
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la preinscripció per Internet, la poden fer a les les nostres seus
del 28 de juny al 4 de juliol de 2021
Llista d'admesos
Llista d'admesos en el procés de preinscripció
Llista d'espera
Programa amb places disponibles
. Data de matrícula
Per internet
del 6 al 18 de juliol de 2021
Presencialment
Aquells que no puguin fer la matrícula per Internet, la poden fer a les nostres seus del 6 al 18 de juliol de 2021


 

Informació i matrícula

  • Àrea de Formació Complementària - Universitat de l'Experiència