Wifi UB o Eduroam

La xarxa sense fils de la UB permet accedir a Internet dins del campus universitari sense la necessitat d’una connexió per cable, fet que afavoreix la mobilitat dels usuaris.

Es tracta d’un servei que està disponible per a tota la comunitat universitària.

La Universitat ofereix 2 solucions per la connectivitat sense fils: Eduroam (recomanada) o  Wifi UB

Per connectar un dispositiu a la xarxa sense fils de la UB, és necessari el següent:

• disposar de credencials UB o credencials temporals que proporcionen les biblioteques o facultats

• que el dispositiu amb què et vols connectar disposi d’una targeta sense fils

 La instal·lació de punts d’accés (PA) és competència exclusiva de l’ATIC, des d’on es treballa per garantir una cobertura total a l’interior dels edificis i a les zones comunes dels campus que hi ha entre els edificis.

La nostra recomanació es fer servir la xarxa Eduroam, un servei que permet que estudiants, investigadors i personal de les institucions participants puguin connectar-se a internet quan visiten altres institucions participants, simplement obrint el seu portàtil i introduint les credencials que usa a la seva institució per a la connexió.

Les avantatges de fer servir la xarxa Eduroam respecte a la Wifi UB són les següents:

1

Tot i que el procés de connexió requereix en alguns dispositus una acció manual per part nostra i no es fa de manera automàtica com en la Wifi UB, una vegada el nostre dispositiu està configurat per connectar-se a la Eduroam, aquesta configuració ja queda guardada per sempre i no cal estar autenticant-se cada cert temps.

2

Amb el servei Eduroam les nostres dades viatgen encriptades i per tant més segures que fent servir la Wifi UB.

El servei wifi.ub.edu és un servei obert i poc segur. A més, últimament s’estan apreciant problemes de disponibilitat del servei per saturació.

3

Si ens desplacem a altres institucions amb el servei Eduroam, en la majoria de casos la connexió s’establirà de manera automàtica.

La configuració de dispositius per a la connexió a Eduroam la pots fer de dues maneres:

  • Instal·lador d'Eduroam (instal·lació recomanada)

Si ja disposes d'una connexió de xarxa prèvia, pots descarregar un auto instal·lador d'Eduroam, adequat al teu dispositiu i versió de sistema operatiu, en la següent adreça.

  • Instal·lació manual

L'altre mètode de configuració, el manual, pot implicar la instal·lació del certificat al dispositiu. Consulta els paràmetres d’instal·lació o les guies disponibles per ajudar-te a configurar el teu equip: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux Ubuntu o Mac o dispositiu: Android / Iphone/Ipad.

Si la guia conté enllaços, aquests no són clicables en mode visualització, cal que et descarreguis la guia per poder accedir-hi.

 

 Els dispositius suportats per connectar-se a Eduroam de la xarxa sense fils de la UB, són els que apareixen a Eduroam CAT.

 En dispositius Android: Per tal d’introduir el certificat necessari per a la configuració d’Eduroam cal que el telèfon/tauleta Android tingui la pantalla protegida (PIN, patró,  contrasenya, ...).

Paràmetre
Valor
Nom de xarxa (SSID)
eduroam
Autenticació de xarxa
WPA2-Enterprise (WPA 802.1x)
Encripció de xarxa
AES
Autenticació 802.1x

Per a sistemes operatius Windows: EAP protegit (PEAP) + MSCHAPV2

Per a la resta de sistemes operatius: TTLS + PAP

Certificat de servidor RADIUS
radius.ub.edu
Nom d'usuari
PAS/PDI/Externs: adreça de correu @ub.edu
Alumnes: identificador local + @ub.edu
Ex: jhergar6@alumnes.ub.edu  jhergar6.alumnes@ub.edu
Contrasenya
la mateixa que feu servir per accedir al vostre correu de la UB

Pas
Acció
1

Consulta primer si l'altra institució està afiliada a Eduroam:

2

Connecta't la xarxa eduroam de la UB segons els paràmetres de configuració indicats abans.

Si no podeu connectar dins de la UB, no serà possible fer-ho a l’altra organització. La mateixa configuració que a la UB (o amb poques modificacions) us ha de servir a la institució visitada.

3

Consulta la pàgina web de la institució que voleu visitar.

Cal conèixer el paràmetre "Encriptació de dades" que fa servir la xarxa visitada, és l'únic paràmetre depenent de la localització en la qual es troba.

  Las credenciales para acceder a la red eduroam, la documentación de la configuración del dispositivo y el soporte en itinerancia los debes obtener de tu propia institución.

  You need valid eduroam user credentials for succesful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution

Parámetro/Parameter
Valor/Value
Nombre de xarxa / Network name (SSID

eduroam

Autenticación/Authentication

WPA2-Enterprise (WPA 802.1x)

Difundido / Broadcasted

Sí / Yes

Encriptación/Encryptation
AES

Pas
Acció
1

Obre un navegador i invoca qualsevol pàgina, per exemple

http://www.ub.edu

2

Si no estem connectats apareixerà aquesta pantalla

3

Introdueix el teu identificador local i la contrasenya

Si necessites més ajuda, consulta:

  guia d'ajuda

* La xarxa Wi-Fi de la UB (wifi.ub.edu i eduroam) és una xarxa complementària a la fixa de cable destinada exclusivament a dispositius mòbils personals amb acreditació personal (portàtil, telèfon, tablet) per aplicacions de mobilitat (navegació web, correu electrònic, etc.).

* No estan permesos dispositius fixos, compartits o no personals (impressora, projector, disc, datàfon, etc.) ni cap mena de servidor sobre la infraestructura Wi-Fi.

* Donat que a la tecnologia Wi-Fi li manquen garanties de fiabilitat,  robustesa i uniformitat no s'ha d'usar  per cap activitat crítica. En particular no es farà servir per a exàmens o avaluacions amb valor acadèmic.

* No es pot facilitar l’accés a Internet, a través de la xarxa Wi-Fi, a usuaris fora dels contemplats en la política d’ús de l’Anella Científica i Rediris.

* La instal·lació de punts d’accés (AP), estiguin o no connectats a la xarxa corporativa de cable de la UB, és competència exclusiva de l’ATIC. Així doncs, per tal de garantir el correcte funcionament de la xarxa sense fils corporativa només han de funcionar punts d’accés del Wi-Fi institucional de la UB.

Cerca:

 Si ets PTGAS/PDI/Personal extern:

  Portal de Gestió TIC UB (opció recomanada)
 93 402 16 87
 pau@ub.edu
 
 Horari d'atenció: Tots els dies laborables
Atenció in situ: de 8:00 a 15:00
Atenció telefònica: de 8:00 a 21:00

 Si ets estudiant:

 Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 93 355 60 00 

 Si ets antic alumne:

 Si ets personal jubilat: