Contacte

  • Digitalització de factures
  • Balmes, 18, 3r 2a
  • 08007 Barcelona
  •  
  • Telèfon: 934 037 192
                    934 020 497
  • digitalitzacio.factures@ub.edu

La factura electrònica a la UB

La UB, amb la voluntat de facilitar a les empreses la seva relació telemàtica amb la Universitat, posa a la seva disposició la plataforma de recepció i consulta de factures electròniques, a través de la qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per mitjans electrònics i telemàtics.

La factura electrònica és d'ús obligat per a factures superiors als 5.000€ de societats anònimes i de responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no disposin de nacionalitat espanyola, establiments permanents  i sucursals d'entitats no residents a territori de l'Estat espanyol en els termes que estableix la normativa tributària, Unions temporals d'empreses i Agrupacions d'interès econòmic.

La factura electrònica és d'ús voluntari per a qualsevol proveïdor i qualsevol import de factura.

No obstant això, una vegada lliurada una factura electrònica, totes les factures posteriors, de qualsevol import, tant en l'exercici corrent com en exercicis posteriors, hauran de ser factures electròniques.

 

 

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Àrea de Finances