Secció de Farmacologia

Unitat de Farmacologia,
Farmacognòsia i Terapèutica

Unitat de Toxicologia