Departament

Copyright

Tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so, les animacions, el programari i qualsevol altre material que aparegui en els dominis, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a la Universitat de Barcelona o a les entitats vinculades a aquesta, o bé a tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Universitat.


La Universitat de Barcelona es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts oferts des dels dominis, la qual prevaldrà sobre l'establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre ambdós textos.