Martan Fernández-Villanueva

 
         
  Loreto Vilar  

Marta Fernández-Villanueva és Doctora en Filologia Alemanya i professora titular de Lingüística i Gramàtica Alemanya al Departament de Filologia Anglesa i Alemanya. Les seves línies principals de recerca són la lingüística textual, l’anàlisi del discurs i la interfície entre gramàtica i lèxic, especialment pel que fa a la negociació de sentit en la comunicació transcultural alemany-català-castellà i les seves implicacions per a l’adquisició de l’alemany com a llengua estrangera.
La seva docència s’ha repartit en els darrers anys en aquests àmbits entre el Grau de Llengües i Literatures Modernes – itinerari Alemany – i  el Master Applied Linguistics and Language Acquisition in Multilingual Contexts de la UB (2008-2015) i actualment és professora del programa de doctorat de Lingüística Aplicada de la UB. També ha col.laborat en diversos postgraus relacionats amb la lingüística aplicada i la innovació en l’ensenyament-aprenentatge de l’alemany com a llengua estrangera a la UAB, la UPV, la FU de Berin, la LMU de Munich, la HU de Berlin i al King’s College de Londres, on ha realitzat estades de recerca o innovació docent.


És membre dels grups de recerca GrEPAD (Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs http://www.ub.edu/grepad/), i GRC (2014 SGR 918 Grup d'Estudi de la Variació), així com membre co-fundador del GF (Gesprächsforschungsverein http://www.gespraechsforschung-ev.de/) i del Grup d’innovació docent LADA (Lingüística Aplicada i Didàctica de l’Alemany http://www.ub.edu/lada/ ).


Actualment és la investigadora principal del projecte Incidentes Críticos en la Comunicación Transcultural Alemán/Español/Catalán (FFI2015-70864-P) i responsable del projecte d’innovació docent Tutoria entre iguals d’escriptura acadèmica en alemany llengua estrangera (2015PID-UB/044).


Publicacions seleccionades:
Fernández-Villanueva, M. / Jungbluth, K. (eds.) 2016.  Beyond Language Boundaries: Multimodal Use in Multilingual Contexts. Berlin:de Gruyter.
Fernández-Villanueva, M. 2015. Comunicación extrema en televisión: estrategias argumentativas del discurso privado en contexto público en alemán y español. A: Pichler, G. (ed.): Extremos / Extreme. Berlin: Lang.
Fernández-Villanueva, M. 2014. Relevanz des Gestischen, Akustischen und Imaginalen in einem argumentativen Streitgespräch. A: Siguan, Marisa; Vilar, Loreto; Perez, Rosa (Hg.): WortKulturen, TonWelten. Marburg: Tectum Verlag, p.167-190.
Fernández-Villanueva, M. 2013. Lernersprache und Fehleranalyse. Wo bleibt die Kohärenz? A: Danler, Paul; Laferl, Christopher F.; Pöll, Bernhard (Hg.): Typen – Klassen – Formen. Berlin: Lit Verlag, p. 82-108.
Tullock, B.; Fernández-Villanueva, M. 2013. The Role of Previous Learned Languages in the Thought Processes of Multilingual Writers at the Deutsche Schule Barcelona. RTE, 47(4): 420-441.
Fernández-Villanueva, M.; Stunk, O. 2009. Das Korpus Varkom - Variation und Kommunikation in der gesprochenen Sprache. Deutsch als Fremdsprache, 46(2), p. 67-73.
Fernández-Villanueva, M. 2007.Uses of also in oral semi-informal German. Catalan Journal of Linguistics, 6: 95-115.