Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB
Imatge de diagramació
Estudiants de grau Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació   Imatge de diagramació     Imatge de diagramació
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfons: 93 403 55 83 / 84
Fax: 93 403 56 64

 

 
Imatge de diagramació Modificacions de matrícula curs 2018-19 (febrer)

 

Període adreçat als alumnes matriculats en el curs 2018/2019 i amb la matrícula activa

 
 
Criteris generals
 

Anul·lacions o addicions d'assignatures

D'acord amb la normativa econòmica de matrícula de la UB , els estudiants podran demanar l'anul·lació o addicció d'assignatures de segon quadrimestre de l'1 de febrer al 8 de març de 2018, tenint en compte que:

•  la modificació de la matrícula ha de garantir l'acompliment del que estableixi la normativa de permanència

•  l'estudiant ha d'abonar l'import dels crèdits que ampliï, sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que ha anul·lat.

Per a les adiccions d'assignatures, la classe de matrícula (ordinària, família nombrosa, etc...) serà la mateixa que teniu a la matrícula que vàreu fer a començament de curs. La forma de pagament, si escau, serà obligatòriament en efectiu (amb el resguard de pagament que us imprimireu, heu de fer el pagament a l'entitat bancària, en els termes corresponents a la forma de pagament escollida).

Segons la Normativa Econòmica de matrícula de la UB, " als ensenyaments amb organització anual en què la docència semestral permeti l'ampliació de la matrícula de crèdits de segon semestre o en el cas de modificacions o ampliacions de matrícula fetes a partir del 25 de gener de 2018, s'abona el preu per la gestió de l'expedient acadèmic previst per a aquest concepte al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya".

 

Canvis de grup

Els canvis de grup només seran possibles durant el període obert a aquest efecte per la Secretaria, de l'1 al 22 de febrer, i en els casos en els quals el grup desitjat per l'alumne ofereixi encara places vacants. En aquest tipus de modificació, no serà aplicable l'abonament de la taxa per gestió de l'expedient.

 
Informació específica (automatrícula)
 

Mitjançant la modificació de matrícula podeu anul·lar o matricular noves assignatures de segon quadrimestre, fer canvis de grup dintre del termini i l'oferta de places que el Centre hagi establert, i també matricular crèdits reconeguts. Veieu al calendari.

Les modificacions es faran via online accedint a l'aplicació d'automatrícula des del vostre Espai Personal, amb les vostres dades d'identificació i contrasenya.

No es podran afegir assignatures de Q2 a la matrícula si ja s'ha matriculat el màxim de crèdits per curs que la normativa de permanència permet en cada cas.

Calendari i accés a l'aplicació

   

•  Adicció d'assignatures, ordinàries o reconegudes. La possibilitat d'ampliar assignatures queda supeditada al nombre màxim de crèdits que en cada cas permet matricular la normativa de permanència

•  Anul·lació d'assignatures (sense dret a devolució de l'import abonat)

•  Canvis de grup

De l'1 al 22 de febrer

Horari: a partir de les 9.00h del dia 1, fins a les 24.00h del dia 22 de febrer segons el dia i hora assignats:

Cal accedir al programa d'automatrícula, a través de l'Espai Personal ("La Teva UB"):

 

Es podran continuar sol·licitant adiccions o anul·lacions de forma presencial, a través de la finestreta de la Secretaria Del 25 de febrer al 8 de març

Atès que la matrícula a la Facultat de Filologia és anual i que no s'ofereixen places en la convocatòria de febrer pels ensenyaments de grau, no s'admetran noves matrícules del curs 2018/2019 en el mes de febrer per a alumnes de grau.

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 18.01.2019