Secretaria d'Estudiants i Docència

La Secretaria de la Facultat és l'oficina on s'han de realitzar la majoria dels tràmits administratius relacionats amb l'activitat acadèmica dels estudiants.

A través del web de la Facultat, la Secretaria manté sempre actualitzada la informació administrativa del vostre interès: terminis per fer gestions concretes, calendaris, taxes, horaris, etc. Així mateix, trobareu al vostre abast informació sobre beques i ajuts, certàmens i concursos, premis, actes acadèmics diversos, i tota la informació de la que disposa i que té a veure amb àrees o temes que poden ser del vostre interès. Els actes acadèmics (conferències, seminaris, lectures de tesis...) els trobareu anunciats habitualment al plafó electrònic del vestíbul de Lletres.

Els horaris d'atenció circumstancials i els períodes de tancament per vacances o dies festius, es publicaran al web de la Facultat amb un marge de temps.

 • Horari d'atenció al públic (finestreta)
 1. De dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h
 2. De dilluns a dijous, de 16 a 18.30 h
 • Atenció en línia
 1. Graus i altres temes generals: fil-secretaria@ub.edu
 2. Màsters universitaris: fil-master@ub.edu
 3. Doctorat: fil-doctorat@ub.edu

 • Donar suport administratiu als òrgans de govern del centre i als ensenyaments.
 • Informar i atendre els estudiants.
 • Donar suport a l'elaboració i la modificació dels plans d'estudis dels diferents ensenyaments.
 • Dur a terme els processos de gestió acadèmica: programació i oferta acadèmica, captació i acollida d'estudiants, accés, matrícula, reconeixement i transferència de crèdits, beques, títols, premis extraordinaris i la resta de procediments vinculats al desenvolupament dels estudis dels alumnes adscrits.
 • Encarregar-se de la gestió de les tesis.
 • Donar suport administratiu a les pràctiques del centre.
 • Encarregar-se de la logística de les aules.
 • Resoldre les diferents situacions administratives relacionades amb la matrícula de l’estudiant.
 • Gestionar les actes d’avaluació i qualificació.
 • Expedir certificacions i acreditacions en relació amb els expedients acadèmics dels alumnes matriculats.
 • Proposar convenis i gestionar els programes de mobilitat.
 • Afavorir la inserció laboral (borsa de treball) i gestionar els convenis de pràctiques i els de cooperació educativa.
 • Mantenir actualitzat el contingut acadèmic del web del centre.

La Facultat ofereix el servei de registre d’entrada de tots els documents que els particulars desitgin fer arribar a qualsevol òrgan, unitat, càrrec o professor de la Universitat de Barcelona.

La Secretaria donarà entrada del document mitjançant l’aplicació oficial de Registre de la Universitat de Barcelona, n’acusarà recepció per escrit i lliurarà el corresponent justificant a l’interessat. El mateix dia de la seva entrada, el document serà tramitat, pels mecanismes interns establerts, al destí que hagi expressat la persona en qüestió.

 • L’horari d’atenció del Registre UB, situat a la Secretaria de la Facultat, és:

MATINS: de dilluns a divendres, de 10:00 h a 13:30 h


TARDES: dilluns i dimecres, de 16:00 h a 18:30 h

MESOS DE JUNY, JULIOL i SETEMBRE: només horari de matins.

VACANCES DE NADAL I SETMANA SANTA (s’indicaran els dies específics per a cada ocasió)

AGOST: tancat (durant aquests períodes es mantindrà el servei a l’Oficina de Registre general de la Universitat de Barcelona).
 

D’altra banda, segons el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, es dona el reconeixement de l’oficialitat del registre general de la Universitat de Barcelona per a la presentació de documents adreçats a l’Administració de la Generalitat.

 

La presentació d’aquests documents adreçats a la Generalitat de Catalunya via Registre de la Universitat de Barcelona, només es podrà fer a l’Oficina de Registre general de la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: