Secretaria d'Estudiants i Docència

La Secretaria de la Facultat és l'oficina on s'han de realitzar la majoria dels tràmits administratius relacionats amb l'activitat acadèmica dels estudiants.

A través del web de la Facultat, la Secretaria manté sempre actualitzada la informació administrativa del vostre interès: terminis per fer gestions concretes, calendaris, taxes, horaris, etc. Així mateix, trobareu al vostre abast informació sobre beques i ajuts, certàmens i concursos, premis, actes acadèmics diversos, i tota la informació de la que disposa i que té a veure amb àrees o temes que poden ser del vostre interès. Els actes acadèmics (conferències, seminaris, lectures de tesis...) els trobareu anunciats habitualment al plafó electrònic del vestíbul de Lletres.

Els horaris d'atenció circumstancials i els períodes de tancament per vacances o dies festius, es publicaran al web de la Facultat amb un marge de temps.

 • Donar suport administratiu als òrgans de govern del centre i als ensenyaments.
 • Informar i atendre els estudiants.
 • Donar suport a l'elaboració i la modificació dels plans d'estudis dels diferents ensenyaments.
 • Dur a terme els processos de gestió acadèmica: programació i oferta acadèmica, captació i acollida d'estudiants, accés, matrícula, reconeixement i transferència de crèdits, beques, títols, premis extraordinaris i la resta de procediments vinculats al desenvolupament dels estudis dels alumnes adscrits.
 • Encarregar-se de la gestió de les tesis.
 • Donar suport administratiu a les pràctiques del centre.
 • Encarregar-se de la logística de les aules.
 • Resoldre les diferents situacions administratives relacionades amb la matrícula de l’estudiant.
 • Gestionar les actes d’avaluació i qualificació.
 • Expedir certificacions i acreditacions en relació amb els expedients acadèmics dels alumnes matriculats.
 • Proposar convenis i gestionar els programes de mobilitat.
 • Afavorir la inserció laboral (borsa de treball) i gestionar els convenis de pràctiques i els de cooperació educativa.
 • Mantenir actualitzat el contingut acadèmic del web del centre.

La Secretaria us atendrà a través d’una de les dues vies, en funció del tràmit que us calgui fer. Podeu consultar més informació a cadascun dels dos blocs d’atenció.
 

1. Atenció en línia

No es donarà informació ni es tramitaran peticions presencials per cita prèvia que tinguin ja prevista una tramitació per via telemàtica, bé per una aplicació específica amb accés directe a la sol·licitud, bé per Registre presencial UB, bé per Instància Genèrica UB.

 

 • Tramitació de títols

Grau
Màster
Informació i contacte

Informació i contacte

Informació i contacte

Informació i contacte 

Informació i contacte

Informació i contacte

 

2. Atenció presencial per a temes específics
 

No es donarà informació ni es tramitaran peticions presencials per cita prèvia que tinguin ja prevista una tramitació per via telemàtica, bé per una aplicació específica amb accés directe a la sol·licitud, bé per Registre presencial UB, bé per Instància Genèrica UB.

No s’atendran presencialment consultes o serveis que no es trobin a la relació de temes de cadascun del torns. En cas de reservar cita per a un tema no relacionat, es reconduirà l’atenció a l’estudiant a la via telemàtica corresponent.

 

Dimarts i dijous 

 • Recollida de títols i de suplements europeus al títol (SET).
 • Recollida de certificats substitutoris del títol o certificats per legalitzar.
 • Còpia autèntica de documents expedits per o adreçats a la Facultat de Filologia i Comunicació.

 

L’atenció es farà entre les 10h i les 13h, sol·licitant cita prèvia.

 

Dilluns i dimecres 

 • Lliurament de documents per a Accés a Màsters amb estudis estrangers
 • Recollida de títols i de suplements europeus al títol (SET).
 • Recollida de certificats substitutoris del títol o certificats per legalitzar.
 • Còpia autèntica de documents expedits per o adreçats a la Facultat de Filologia i Comunicació.

 

L’atenció es farà entre les 10h i les 13h, sol·licitant cita prèvia.

 

 

Instància genèrica de la Seu electrònica de la UB.

Oficines de Registre de la UB.

 

 

Comparteix-ho: