Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia imatge de maquetació
Estudis de Grau Facultat UB imatge de maquetació
Grau de Comunicació i Indústries Culturals
 
imatge de diagramació
Més informacióMés informació
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 
 Pràctiques externes obligatòries
   
 
 

L'estudiant del grau de Comunicació i Indústries Culturals ha de cursar obligatòriament l'assignatura Pràctiques externes (24 ECTS). L'assignatura es desenvolupa al llarg dels dos semestres del quart curs.

Les Pràctiques externes comporten per a l'estudiant una dedicació de 720 hores distribuïdes de la següent manera:

• Pràctiques en l'empresa: 660h

• Tutories i Seminaris: 45h

• Elaboració de la memòria de les Pràctiques externes:15h

Les Pràctiques externes seran objecte de seguiment i avaluació per part d'un professional de l'empresa o institució assignada a l'estudiant (tutor d'empresa) i d'un professor del grau de Comunicació i Indústries Culturals (tutor acadèmic).

Avaluació

El tutor acadèmic de l'estudiant serà el responsable final de l'avaluació, que portarà a terme a partir de:

• L'informe emès pel tutor d'empresa en finalitzar l'estudiant l'estada a l'empresa. En ell el tutor d'empresa valorarà el treball realitzat per l'estudiant en el decurs de les pràctiques mitjançant un document preparat per la coordinació de les pràctiques externes. (40%)

• El seguiment de l'estudiant realitzat pel tutor acadèmic en les sessions de tutories i seminaris. (20%)

• La memòria de les Pràctiques externes que ha d'elaborar l'estudiant i lliurar al mes de juny en el dia, hora i data assenyalada. Aquesta memòria ha de contenir: (30%)

o una descripció de l'empresa o institució on s'han realitzat les pràctiques, la seva gestió i organització,

o relació i explicació del projecte -o projectes- en què ha col·laborat l'estudiant explicitant les tasques que ha portat a terme en ells

o reflexió sobre els resultats d'aprenentatge que ha assolit l'estudiant.

o Participar a les Jornades d'Ocupabilitat de la Facultat de Filologia. (10%)

Requisits per poder matricular l'assignatura Pràctiques externes

Tenir matriculats 180 crèdits de la titulació en el moment de presentar la sol·licitud.

Criteris d'assignació de les places
L'equip de coordinació de les Pràctiques externes prioritzarà l'assignació de les places en funció dels criteris següents:

• Nota mitjana de l'expedient de l'alumne

• Crèdits superats

• Perfil de l'estudiant

• Priorització de l'alumne en la tria de places sol·licitades

Sol·licitud de plaça

Convocatòria de places per al curs 2018-19 (disponible a partir del 8 de maig)

Coordinació de les Pràctiques externes

Assumptes acadèmics:
Ricard Prat Pueyo
Contacte: fil-coord.prac.cic@ub.edu

Assumptes administratius:
Contacte: graucic-practiques@ub.edu

Calendari de tutories

FINALS D’OCTUBRE: primera tutoria de seguiment

FINALS DE NOVEMBRE: Segona tutoria de seguiment

FINALS DE FEBRER: Tercera tutoria de seguiment

DE L’1 AL 27 DE MAIG: Quarta tutoria de seguiment

Full d'hores de pràctiques 2017-2018
 
Guia per a la elaboració de la memòria
 
FAQ's Preguntes i respostes freqüents

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 12.09.2018
imatge de maquetació