universitat de barcelona

El Departament d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura reuneix la docència i la investigació de la Facultat de Filosofia de la UB en els tres nivells de l’activitat acadèmica: grau, postgrau i doctorat.

La qüestió d’interès prioritari és la recerca i l’ensenyament de la tradició mateixa, des de la filosofia primigènia fins al pensament contemporani, amb especial atenció a la història de les idees en el Renaixement i l’època moderna. En matèria d’estètica i teoria de les arts s’investiga i s’ensenya sobre les múltiples connexions entre filosofia, art i literatura. I finalment, en l’àmbit de la filosofia de la cultura, s’investiga sobre el desenvolupament de l’antropologia contemporània i els moderns estudis culturals.

Actualment el Departament compta amb quatre grups autònoms d’investigació: Càtedra de Filosofia Contemporània, Seminari Filosofia i Gènere, Cosmologia, teologia i antropologia durant la primera part de la revolució científica (1543-1633) i Deconstrucció i hermenèutica; i dues publicacions periòdiques que reuneixen part dels treballs realitzats en els seus respectius camps de treball: LAS NUBES i Aurora: Papers del Seminari Maria Zambrano.

Així mateix, el Departament organitza periòdicament seminaris, conferències i col·loquis on es debat sobre les investigacions en curs i dicta un Màster en Pensament contemporani i tradició clàssica.