Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals
Inici OMPI UB
ERASMUS+ UE (Estudis i Pràctiques) ERASMUS+ fora UE (Estudis) CONVENIS ESPECÍFICS CONVENIS GENERALS ERASMUS MUNDUS ACCIÓ 2 SOL·LICITUD INDIVIDUAL
 
 
Informació de:
Normativa
Responsables dels centres
Pràctiques a l'estranger
Feina UB
Recruiting ERASMUS
Ofertes Pràctiques ERASMUS+
Altres programes de mobilitat internacional
Beques, Ajuts i premis (Món UB)
Adreces d'interès:
SEPIE
Ajuts AGAUR
Beques MAEC-AECID
DiploCAT
Barcelona Centre Universitari (BCU)
ECTS
Portal Europeu de la mobilitat professional (EURES)
Cursos d'estiu
ERASMUS MUNDUS:
Erasmus Mundus Joint Master Degree
Més informació:

Oficina de Mobilitat i
Programes Internacionals
Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)
Trav. de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 17 09
Fax: 93 403 53 87
relacions.internacionals@ub.edu
  imatge de maquetació
 
 
 
 
 
Carta Universitària ERASMUS+
Política ERASMUS+ de la UB
Universitats amb carta ERASMUS+
Guia del Programa ERASMUS+
Ajuts per a persones amb necessitats especials (Curs 2017-2018)
ECTS
ERASMUS+ Prèstec per cursar un Màster a la Unió Europea
Agència Nacional Erasmus (SEPIE)
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Convocatòria ERASMUS+ Pràctiques (Segon Termini)
Termini de presentació: Del 4 de setembre de 2018 fins al 16 d'octubre de 2018
   
 
Convocatòria Sol·licitud Individual (Segon Termini)
Termini de presentació: Del 4 de setembre de 2018 fins al 16 d'octubre de 2018
   
 
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 18.09.2018
imatge de maquetació