Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals
Inici OMPI UB
ERASMUS+ UE (Estudis i Pràctiques) ERASMUS+ fora UE (Estudis) CONVENIS ESPECÍFICS CONVENIS GENERALS CINDA ERASMUS MUNDUS ACCIÓ 2 SOL·LICITUD INDIVIDUAL
 
Informació de:
Normativa
Responsables dels centres
Pràctiques a l'estranger
Feina UB
Recruiting ERASMUS
Ofertes Pràctiques ERASMUS+
Altres programes de mobilitat internacional
Beques, Ajuts i premis (Món UB)
Adreces d'interès:
SEPIE
Ajuts AGAUR
Beques MAEC-AECID
DiploCAT
Barcelona Centre Universitari (BCU)
ECTS
Portal Europeu de la mobilitat professional (EURES)
Cursos d'estiu
ERASMUS MUNDUS:
Erasmus Mundus Joint Master Degree
Més informació:

Oficina de Mobilitat i
Programes Internacionals
Pavelló Rosa
(Recinte de la Maternitat)
Trav. de les Corts 131-159
08028 Barcelona
Telèfon: 93 402 17 09
Fax: 93 403 53 87
relacions.internacionals@ub.edu
  imatge de maquetació
 
 
 
 
Carta Universitària ERASMUS+
Política ERASMUS+ de la UB
Universitats amb carta ERASMUS+
Guia del Programa ERASMUS+
Ajuts per a persones amb necessitats especials (Curs 2016-2017)
ECTS
ERASMUS+ Prèstec per cursar un Màster a la Unió Europea
Agència Nacional Erasmus (SEPIE)
 
 
 
   
 
CURS 2017-2018
   
 
   
 
Obert el segon termini de la convocatòria d’Erasmus+ Pràctiques del curs 2017/2018  per estades de 2n semestre.
Termini de presentació: del 4 de setembre de 2017 fins al 6 de novembre de 2017.
   
 
   
 

2017-2018. Erasmus+ pràctiques graduats per estudiants que es graduïn al juny o setembre, per estades d’1 de setembre de 2017 a 1 de setembre de 2018
Termini de presentació: TANCADA

- Text de la Convocatòria
- Annex a la Convocatòria

- Sol·licitud per a estudiants UB
- Sol·licitud per a estudiants de Centres Adscrits

RESOLUCIÓ / Esmena a la Resolució / 2ona. Esmena a la Resolució

   
 
   
 
   
 
CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT: Resolucions definitives :
 
 
 
 

ERASMUS+ UE (Pràctiques)

 
 
 
 
 
   
 
CURS 2016-2017
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 19.09.2017
imatge de maquetació