Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals
Inici OMPI UB
ERASMUS+ UE (Estudis i Pràctiques) GLOBAL FACULTY UB GLOBAL UB MOBILITY SOL·LICITUD INDIVIDUAL ERASMUS+ fora UE (Estudis)
 
 
 
Informació de:
Normativa
Responsables dels centres
Pràctiques a l'estranger
Feina UB
Recruiting ERASMUS
Ofertes Pràctiques ERASMUS+
Altres programes de mobilitat internacional
Beques, Ajuts i premis (Món UB)
Adreces d'interès:
REOPEN EU
SEPIE
Ajuts AGAUR
Beques MAEC-AECID
DiploCAT
Barcelona Centre Universitari (BCU)
ECTS
Portal Europeu de la mobilitat professional (EURES)
Cursos d'estiu
ERASMUS MUNDUS:
Erasmus Mundus Joint Master Degree
Més informació:

Oficina de Mobilitat i
Programes Internacionals

Adolf Florensa, 8, 1r pis
08028 Barcelona

Telèfon: 93 402 17 09

erasmus@ub.edu
  imatge de maquetació
 
 
 
Carta Universitària ERASMUS+ i Politica ERASMUS+ (2021-2027)
Universitats amb carta ERASMUS+
Guia del Programa ERASMUS+
Ajuts per a persones amb necessitats especials (Curs 2020-2021)
ECTS
ERASMUS+ Prèstec per cursar un Màster a la Unió Europea
Agència Nacional Erasmus (SEPIE)
 
 
 
 
   
   
 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA INCIDÈNCIA EPIDEMIOLÒGICA COVID-19:

Informació COVID-19 de la Universitat de Barcelona

Web elaborada per la Unió Europea: REOPEN EU. Informa de les possibilitats i limitacions de viatjar a determinats països. Selecciones el país desitjat i t’informa de la situació actual, requisits, dates clau. nou

Web de l'OSSMA (Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient) de la Universitat de Barcelona

FAQs sobre situacions de força major i temes econòmics estudiants Erasmus UB

FAQs sobre mobilitat en el curs 2020-2021 estudiants UB

Web del SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación) inclou els comunicats informatius

   
  CURS 2023-2024
   
 
triangel Convocatòria de les beques "Santander Erasmus" pel curs acadèmic 2023-2024 nou
Termini de presentació: Del 16/11/2022 al 14/03/2023
   
  CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CURS 2023-2024: nou

ERASMUS+ Estudis Termini de presentació: Del 07/11/2022 a l'11/01/2023
ERASMUS+ Pràctiques Termini de presentació: Del 07/11/2022 a l'11/01/2023
Sol·licitud Individual Termini de presentació: Del 07/11/2022 a l'11/01/2023
Global Faculty UB Termini de presentació: Del 07/11/2022 a l'11/01/2023
PUNTO Global Mobility UB Termini de presentació: Del 07/11/2022 al 22/11/2022
PUNTO Erasmus+ Fora d'EU (KA107) Termini de presentació: Del 07/11/2022 al 18/11/2022

   
  CURS 2022-2023
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  nou Convocatòria de mobilitat per estades Erasmus KA107 (fora d'Europa) del curs 2022-2023.
Termini de presentació: 27 de maig de 2022
   
  nou Convocatòria de Mobilitats de pràctiques per a graduats en el marc del Programa ERASMUS+.
Termini de presentació: fins el 29 d’abril de 2022
   
 

nou Resolucions definitives de les següents convocatòries:

   
  nou Obert el segon termini de la Convocatòria de Mobilitat Internacional ERASMUS+ Pràctiques.
Termini de presentació: del 4 al 29 d’abril de 2022
   
  nou Resolució provisional de la Convocatòria de Global Faculty UB
   
 
   
 
   
  nou Esmena de modificació de calendari de la COnvocatòria de Global Faculty UB.
   
   
   
 

nou Resolucions extraordinàries d'esmena de documantació de les següensts convocatòries:

   
  conv general Resolució definitiva de la convocatòria de places de Mobilitat d'intercanvi per a estades d'estudis amb universitats estrangeres amb les quals la Universitat de Barcelona ha signat Global UB Mobility.
   
 

nou Ampliació del termini per a les Convocatòries de Mobilitat Internacional:

ERASMUS+ Estudis
ERASMUS+ Pràctiques
Global Faculty UB

PUNTO Erasmus+ Fora d'EU (KA107)

Nou termini de presentació: del 13 de desembre de 2021 al 17 de gener de 2022

   
 

CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CURS 2022-2023:

ERASMUS+ Estudis
ERASMUS+ Pràctiques
Global Faculty UB

PUNTO Erasmus+ Fora d'EU (KA107)

Nou termini de presentació: del 13 de desembre de 2021 al 15 de gener de 2022

   
  nouObert el Procediment d’autorització per a la realització d’estades d’estudis en la modalitat de sol·licitud individual
Termini de presentació: del 13 de desembre de 2021 al 24 de gener de 2022
   
 

triangel Convocatòria de beques "Santander Erasmus" pel curs acadèmic 2022-2023
Termini de presentació: fins al 15 de març de 2022

   
 
   
  CURS 2021-2022
   
  ka107 Resolució del Quart Termini de la Convocatòria de places de mobilitat per a estades de pràctiques del programa Erasmus+ de l’EACEA (curs 2021-2022). nou
   
 
   
  ka107 Resolució de la convocatòria per sol·licitar ajuts per a persones amb necessitats especials que hagin estat seleccionades dins del programa ERASMUS + KA103 (2021-2022)
   
 
   
 
   
  ka107 Resolució de convocatòria de places de Mobilitat per a estades d'estudis per Màsters de 60, 90 i 120 crèdits en el marc del Programa ERASMUS+ DE LA EACEA (segon semestre curs 2021-2022).
   
 
   
  ka107 Convocatòria extraordinària de mobilitat per estades Erasmus KA107 (fora d'Europa) a la Universitat de Sarajevo al segon semestre del curs 2021-2022.
Termini de presentació: 29 d'octubre de 2021
   
 

ka107 Convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat d'Erasmus KA103 (estudis i pràctiques), Global UB Mobility i Global Faculty UB per al curs 2021-2022.
Termini de presentació: 22 d'octubre de 2021

   
 
   
 
   
  Resolució de la Convocatòria extraordinària de places de mobilitat per a estades d'estudis a Universitats estrangeres amb les quals l'Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) ha signat Convenis d'intercanvi d'estudiants en el marc de Mobilitat Internacional GLOBAL FACULTY UB (CURS 2021-2022).
   
 
   
 
   
 
   
 
RESOLUCIONS DEFINITIVES DE LES CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CURS 2021-2022:

ERASMUS+ Estudis
ERASMUS+ Pràctiques
ERASMUS+ Doctorat

Global Faculty UB
   
 

RESOLUCIONS DE LES CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CURS 2021-2022:

ERASMUS+ Estudis
ERASMUS+ Pràctiques
ERASMUS+ Doctorat

Global Mobility UB
Global Faculty UB

   
 
   
 
   
 
   
  OBERTES CONVOCATÒRIES DE MOBILITAT INTERNACIONAL. CURS 2021-2022:

ERASMUS+ Estudis
ERASMUS+ Pràctiques
Global Mobility UB
Global Faculty UB

Termini de presentació: Del 9 de novembre de 2020 a l'11 de gener de 2021
   
  Obert el Procediment d’autorització per a la realització d’estades d’estudis en la modalitat de sol·licitud individual
Termini de presentació: del 9 de novembre de 2020 al 20 de gener de 2021
   
   

 

 
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 07.12.2022
imatge de maquetació