Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents de imputació registrades fa més de 90 dies a data 28.02.2021

 

En aplicació de l’article 10.2 de la Llei estatal 25/2013 sobre registre de factures, ha estat remés des de l’Àrea de Finances a la Oficina de Control Intern un informe en el qual consta que, a data de final del mes de desembre, segons el registre centralitzat de factures, hi ha pendents d’imputació (o actuació) 138 factures registrades abans del 30 de novembre de 2020 (amb més de 3 mesos d’antiguitat).

Per tal d’evitar perjudicis als proveïdors i a la pròpia Universitat, es demana que reviseu si consteu a la llista de Centres Gestors amb factures registrades en aquesta situació, detallada a continuació, i en cas afirmatiu reviseu per a les factures del vostre CEGE que consten al fitxer excel protegit adjunt “Informe article 10.2 Llei 25/2013 sobre registre de factures a 28.02.2021”:

•  si les factures són correctes i corresponen a béns i serveis rebuts de conformitat, en el qual cas hauríeu d'imputar-les al més aviat possible en el sistema econòmico-financer de la UB, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail;

•  si no ho són, les hauríeu de marcar en estat N (factura no reconeguda per l'usuari -no hagi sol·licitat el servei, no sigui del seu centre gestor, ...) i per tant, no la podeu tramitar,  i explicar a la Unitat de digitalització i registre de factures el motiu,  i què cal fer, mitjançant l'hipertext habilitat a l'efecte, d'acord amb els procediments establerts, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail.

Cuideu-vos,

1/4
2/4
3/4
4/4
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
10010000004000 SECRET. RECTORAT 2565BI01976000 DP. GENÈTICA, MICRO 2614CS02095000 UFIR MEDICINA BELLV. 2654EC00137000 F.ECONOMIA EMPRESA
25130000076000 ADM.FILOS/GEOGRA/Hª 2565GE02064000 DP. DINÀMICA TERRA 2614CS02096000 UFIR INFERMERIA 2655EC02010000 DEP.ECON, ESTAD, E.A
2515GH00085000 DP.H MEDIE.PALEOG.D 25730000200001 ADM.FÍSICA /QUIM MAN 2614CS02097001 UFIR ODONT./AJUTS 2655EC02012000 DEP. DE SOCIOLOGIA
2515GH01968000 DP. HISTORIA I ARQU 2574FI00205000 F.FÍSICA 2615CS00280001 DEPT.ODONTO-PRACTIQU 37080000322000 GERÈNCIA
2515GH01968001 DP. HISTÒRIA I ARQU 2574QU00206003 F.QUÍMICA-LABOR.GRAL 2615CS00877000 DP.CIÈNC. CLÍNIQUES 37080000322003 GERÈNC.PROJ. CORP.
2515GH01968002 DP. HISTORIA I ARQU 2575FI00213000 DP.ENGINYERIA ELECTR 2615CS00877001 SEC.DP.PODOLOGIA 37080002175000 ADMINISTRAC ELECTR
2525FL01944000 DP.LLENG I LIT. MOD 2575FI02052000 DP.FIS.MAT.CONDENS. 2615CS00885000 DP.PATOL.I TERP.EXP. 37190000327000 CCIT-UB EXP ANIMAL
2525FL01945000 DP.FIL.CATALANA I L 2575QU02071000 DP. ENGINY.QUIM. 2615OD00280000 DPODONTOSTOMATOLOGIA 37190000329000 CCIT-UB SCT
25330000117000 ADM. DRET 2586MA01128000 INSTITUT MATEMÀTICA 26230000285000 ADM. PSICOLOGIA 37480000346001 G.C.MANTENIM I SU
2535DR01993002 PENAL I CRIMINOLOG 25930000240000 ADM. FARMÀCIA 26230000288000 OR.ADM.PSICOLOGIA 37480000347000 COMPTABILITAT
25630000158001 ADM. BIOL/CC T. MANT 2594FA00244000 F.FARMÀCIA 26230000289000 CAMPUS DE MUNDET 37790000406000 PUBLICACIONS I EDIC
2564GE00164000 F.CC.TERRA 2595FA00247000 DP.FARMACO.QUI.TERAP 2624PS00290000 F.PSICOLOGIA 37880001333000 ICE
2565BI00167000 DP.BIOLOGIA VEGETAL 2604CS02094000 UFIR MEDICINA CLINIC 2625PS02085000 DEP. PSICOLOGIA CLÍN 38490001760000 ALUMNI UB
2565BI01973000 DP.BIOQUIM. BIOMED 2605CS02079000 DEPT. BIOMEDICINA 26330000297000 ADM. PEDAG/FOR.PROFE 63300000039000 CETT-EU HOTE.TURIS.
2565BI01974000 DP.BIO.CEL. FIS. IM 2606CS01704000 INT.DE NEUROCIÈNCIES 2634ED01900000 F.EDUCACIÓ

 

 

Tornar

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 12/03//2021