Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
 

Àrea de Finances

Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Gestió Econòmica- ATENEA-ECOFIN Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
PROCEDIMENTS
Gestió Tercers
Tramitació expedients doc. pressupostaris
Consultes i Circuits
DOCUMENTACIÓ
Classes documents comptables
Manuals
Impresos
Preguntes freqüents processos SAP

 

 

Icona d'informació Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Atenea-Ecofin
Baldiri i Reixach, s/n
Barcelona
Tel. 934020809- 934020810

atenea-ecofin@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
     
 

 

NOVETATS
Nota sobre modificació de la instrucció de contractació pública menor de subministraments, obres i serveis
05/12/2019
Nota sobre calendari de tancament d’operacions de despesa de l’exercici 2019 dirigida als responsables del crèdit pressupostari de despeses
04/12/2019
Acord marc Apple
03/12/2019
Noves funcionalitats de SAP
28/11/2019
Nota sobre el Brexit
26/11/2019
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.10.2019
19/11/2019
Nota aclaridora sobre la facturació de les impressores SEMIC
28/10/2019
Nota recordatori sobre l'obligatorietat de generar l'informe justificatiu/formulari en els contractes menors (MEN)
25/10/2019
Nota sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions respecte de factures de 2019 registrades fins el 30 de juny i d'anys anteriors registrades entre l'1 de febrer i el 30 de juny a data actual
09/10/2019
Normes de tancament de l'exercici 2019
07/10/2019
Instrucció del Gerent sobre incorporació de romanents de crèdit 2019 aprovada pel Consell Social en data 8/10/201
07/10/2019
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 30.06.2019
13/09/2019
Facturació servei d'impressió
26/07/2019
Contractació de Viatges en període de vacances i tancament d'edificis
26/07/2019
Acord Marc per al subministrament de llibres per a la Universitat de Barcelona i per a entitats del grup UB
24/07/2019

Nota sobe la Instrucció del gerent de 18 de juliol de 2019 d’ imputació de factures a pagar i emissió de factures a cobrar durant el mes d’agost

22/07/2019
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 30.06.2019
09/07/2019
Informació - Projecte Impressió UB - Facturació
01/07/2019
Millora SAP en la forma d'emplenar l'IVA en els documents de contractació
01/07/2019
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.05.2019
07/06/2019
Obligatorietat d’informar del telèfon mòbil i correu electrònic del viatger, en la contractació de vols
03/06/2019

Nota sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions respecte de factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2019

03/06/2019

Nou Acord Marc per al subministrament de reactius i altres productes

29/05/2019
Manuals sobre contractació administrativa al SAP
14/05/2019

Nota sobre la liquidació de cursos de postgrau finalitzats

14/05/2019
Avís sobre baixa al SAP de les impressores substituïdes per l'empresa SEMIC
06/05/2019
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.03.2019
16/04/2019
Gestió econòmica de factures de Viatges Atlanta
02/04/2019
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 28.02.2019
28/02/2019
Resum informatiu sobre les factures rectificatives
28/02/2019
Procediments de SAP sobre contractes basats en acords marc i exempció límit control import
27/02/2019
Nota sobre comptabilització de material inventariable
26/02/2019
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.01.2019
06/02/2019
Incorporació d'una nova Agència de Viatges i Pròrroga de Viajes El Corte Inglés.
Formulari Nou per sol·licitar pressupostos de Viatge
31/01/2019

Nota sobre incorporació de romanents 2019

31/01/2019
Facturació dels actuals equips multi-funció, impressores i fotocopiadores dels Departaments i Unitats
29/01/2019
Nota sobre calendari d'incorporacions de romanents 2019
21/01/2019
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.12.2018
10/01/2019
Documents 2018 anul·lats d’ofici i documents 2018 pendents d’aprovar amb termini addicional d’aprovació fins 18 de gener
10/01/2019
Formulari de sol·licitud d'altes, baixes i modificacins de llicències de SAP (actualizat)
09/01/2019
Nota sobre reconeixement de deutes d'exercicis anteriors
08/01/2019
Nota sobre noves  normes pressupostàries que afecten la contractació menor de béns, obres  i serveis i els encàrrecs a entitats del Grup UB
28/12/2018
Nota sobre imputació de despeses per publicar articles en Accés Obert
28/12/2018
Nota recordatori sobre calendari de tancament d’operacions de despesa de l’exercici 2018dirigida als responsables del crèdit pressupostari de despeses
18/12/2018
Actualització del Formulari d'alta de creditors
13/12/2018
Nota recordatori sobre la norma de tancament de l'exercici 2018
10/12/2018
Manual emissió factures electròniques
05/12/2018
Nota sobre calendari de tancament d’operacions de despesa de l’exercici 2018 dirigida als responsables del crèdit pressupostari de despeses
15/11/2018
Millores SAP en el procediment de contractes menors
12/11/2018
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.10.2018
08/11/2018
Resolució del Gerent de la Universitat de Barcelona, de data 16 d'octubre de 2018, sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions dels centres gestors a data 30 de setembre de 2018 respecte de factures de data 2018 registrades abans del 30 de juny de 2018 i d'exercicis anteriors registrades entre l'1 de febrer i el 30 de juny de 2018
16/10/2018
Normes de tancament de l'exercici 2018
11/10/2018
Instrucció del Gerent sobre incorporació de romanents de crèdit 2018 aprovada pel Consell Social en data 8/10/2018
08/10/2018
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 30.09.2018
04/10/2018
Nota de data 21 de setembre de 2018, de cancel·lació de la nota d'1 d'abril de 2014, conjunta de l'àrea de suport acadèmico docent i de l'àrea de finances, sobre la supressió dels certificats de col·laboració d'estudiants
26/09/2018
Nota sobre la modificació parcial dels articles 51 i 53 de les Bases d'execució del pressupost 2018
23/07/2018
Nota sobre Instrucció del gerent de 12 de juliol de 2018 sobre imputació de factures a pagar i emissió de factures a cobrar durant el mes d'agost
13/07/2018
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 30.06.2018
12/07/2018

Nota sobre canvis de gestió que afecten a l'habilitació dels cursos de postgraus

10/07/2018
Nota sobre modificació de la instrucció de contractació pública menor de subministraments, obres i serveis
06/07/2018
Preguntes freqüents sobre contractació menor i expedients supersimplificats
03/07/2018
Desplegament del projecte d'estalvi i racionalització dels serveis i sistemes d'impressió
28/06/2018
Nota informativa sobre l'habilitació de crèdit dels projectes de recerca: "Retos 2017" i "Excelencia 2017"
28/06/2018
Nota sobre nova bústia de dubtes/suggeriments sobre contractació administrativa
25/06/2018
Procediment a seguir en la contractació de pòlisses d'assegurança a la Universitat de Barcelona
19/06/2018
Nota sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions respecte de factures de dates 2014 a 2017 a actual
18/06/2018
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.05.2018
08/06/2018
Nota sobre instruccions de contractació pública de subministraments
06/06/2018
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 30.04.2018
14/05/2018
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.03.2018
06/04/2018
Nota aclaridora 3 sobre contractació pública
08/03/2018
Nota sobre contractació pública
01/03/2018
Nota recordatori sobre calendari d'incorporació de romanents 2017
14/02/2018
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.01.2018
07/02/2018
Nou proveïdor de paper per a impressió i escriptura
02/02/2018
Instrucció del Vicerector d’Economia i del Gerent, de data 22 de gener de 2018, de compra directa de bitllets de transport i reserva d’allotjament amb pagament per avançat per part del viatger amb ulterior rescabalament a càrrec de pressupostos de la UB
30/01/2018
Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2017
25/01/2018
Nota recordatori sobre tramitació de contractes d'obres, serveis i subministraments
23/01/2018
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.12.2017
17/01/2018
Nota recordatori sobre reconeixement de deutes d'exercicis anteriors
15/01/2018

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Finances
Última actualització o validació:03/12/2019