Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
 

Àrea de Finances

Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Gestió Econòmica- ATENEA-ECOFIN Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
PROCEDIMENTS
Gestió Tercers
Tramitació expedients doc. pressupostaris
Consultes i Circuits
DOCUMENTACIÓ
Classes documents comptables
Manuals
Impresos
Preguntes freqüents processos SAP

 

 

Icona d'informació Per a més informació:

Universitat de Barcelona
Atenea-Ecofin
Baldiri i Reixach, s/n
Barcelona
Tel. 934020809- 934020810

atenea-ecofin@ub.edu

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

 

NOVETATS
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.01.2024
14/02/2024
Nota infromativa per a realitzar l’anàlisi ex ante de conflicte d’interessos en contractes menors finançats amb fons Next Generation a aplicar a partir de gener 2024
24/01/2024
Nota infromativa sobre notes de càrrec (NC) tramitats en projectes finançats amb fons Next Generation EU (MRR)
24/01/2024
Tancament SAP i jornada de romanents
18/01/2024
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.12.2023
16/01/2024
Certificat CE 18.12.2023 Prórroga Pressupost
11/01/2024
Programari eFactura Creditors
11/01/2024
Documents 2023 anul·lats d’ofici i documents 2023 pendents d’autoritzar amb termini addicional d’autorització fins al 17 de gener
10/01/2024
Instrucció sobre l’IVA en permisos d’ocupació d'espais de la Universitat de Barcelona
21/12/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.11.2023
20/12/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.10.2023
28/11/2023
Nou procediment de SAP per a la modificació dels contractes menors (MEN)
27/11/2023
Nota sobre l'aplicació de despeses de material inventariable
24/11/2023
Nota sobre l’emissió de factures electròniques de deutors nacionals de fora de Catalunya, a través de SAP
22/11/2023
Instrucció de la Gerenta, sobre incorporació de romanents de crèdit 2023 a l’exercici 2024
09/11/2023
Normes de tancament de l'exercici 2023
27/10/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.09.2023
16/10/2023
Nota informativa viatges. Actualització despeses de desplaçament en vehicles particulars
27/07/2023

Nota sobre la imputació de factures rebudes als mesos de juliol-agost-setembre. Previsió pagament factures PMP

21/07/2023
Nota sobre instrucció de la gerenta d’ imputació de factures a pagar i emissió de factures a cobrar durant el mes d’agost de 2023
18/07/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.06.2023
14/07/2023
Nota sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions respecte de factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2023
13/07/2023
Nota informativa referent a la nota publicada el 7 de juny sobre contractes menors finançats amb fons Next Gemeration
27/06/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.05.2023
15/06/2023
Nota informativa sobre contractes menors finançats amb fons Next Gemeration i nou llistat de SAP "Z59_GE_TR_DOCS_CONTR - llista de documents per contracte"
12/06/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.04.2023
30/04/2023
Nota sobre ajustament de percentatges d'aplicació a determinats romanents 2022 que no compleixin els requisits per a la seva incorporació o la dotació de crèdits addicionals
24/03/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 28.02.2023
23/03/2023
Nota sobre incorporació extraordinària  de 2022 a 2023 de romanents amb origen 2021 per al subconcepte 6870003 Activitats de Recerca
08/03/2023
Nota sobre canvis contractes menors a SAP
07/03/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.01.2023
14/02/2023
Nota sobre devolucions de transferències de tresoreria a proveïdors, personal i altres creditors. Formularis de creditors actualitzats
07/02/2023
Nota sobre signatura digital dels documents amb signatura annexats als expedients SAP
03/02/2023
Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2022 a l'exercici 2023
31/01/2023
Nota sobre incidències en la incorporació de romanents
31/01/2023
Actualització del circuit de beques 2023
20/01/2023
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.12.2022
17/01/2023
Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2022 a l’exercici 2023
12/01/2023
Documents 2022 anul·lats d’ofici i documents 2022 pendents d’autoritzar amb termini addicional d’autorització fins al 17 de gener
10/01/2023
Nota sobre reconeixement de deutes d'exercicis anteriors
09/01/2023
Recordatori data límit aprovació obligacions associades a factura
23/12/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.11.2022
14/12/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.10.2022
16/11/2022
Nota sobre els conceptes d’Acord marc, Contractes menors i Recurrència
14/11/2022
Nota sobre la instrucció conjunta de la gerència i  de l'oficina de control intern
per al desenvolupament del mapa de riscos  de frau
03/11/2022
Instrucció de la Gerenta, sobre incorporació de romanents de crèdit 2022 a l’exercici 2023
24/10/2022
Nota sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions respecte de factures de 2022 registrades fins el 30 de juny de 2022 i d'anys anteriors registrades entre l’1 de febrer i el 30 de juny de 2022
14/10/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.09.2022
13/10/2022
Normes de tancament de l'exercici 2022
11/10/2022
Modificació dels formularis de viatges
04/10/2022
Nota sobre viatges i resolució bestretes. Ampliació de termini de vigència de la Resolució de 24 de maig de 2022
27/09/2022
Nota tramitació de factures de viatges de la nova agència AVORIS - BCD Travel
20/09/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.08.2022
20/09/2022
Nou Acord Marc per a la compra i el subministrament de material, instruments i equipament de laboratori
09/09/2022
Nota recordatori sobre la imputació de factures rebudes als mesos de juliol-agost-setembre
07/09/2022
Nota sobre l'aprovació del nou Reglament de Patrimoni de la Universitat de Barcelona
29/07/2022

Nota sobre les devolucions de pagaments per part de les entitats bancàries

22/07/2022
Nota sol·licitud i gestió de viatges en període de vacances i tancament d’edificis (01 d'agost de 2022 al 21 d'agost de 2022)
21/07/2022
Nota sobre instrucció de la Gerenta d'mputació de factures a pagar i emissió de factures a cobrar durant el mes d'agost de 2022
19/07/2022
Nota sobre la imputació de factures rebudes als mesos de juliol-agost-setembre
18/07/2022
Nota sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions respecte de factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2022
28/06/2022
Nou circuit contractes finançats indefinits
15/06/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.05.2022
14/06/2022
Avís sobre l'actualització de l'entorn web per autoritzar documents de despesa
10/06/2022
Nota sobre viatges i resolució de bestretes
22/05/2022
Comunicat sobre viatges
17/05/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.04.2022
12/05/2022
Nota sobre VECI
11/05/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.03.2022
20/04/2022
Resolució de la gerenta, corresponent a la delegació de la resolució de sol·licituds d’ampliació de la liquidació de despeses dels cursos de postgrau
13/04/2022
Nota sobre ajustament de percentatges d'aplicació a determinats romanents 2021 que no compleixin els requisits per a la seva incorporació o la dotació de crèdits addicionals
23/03/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 28.02.2022
14/03/2022
Nota sobre instrucció de la Gerenta, de contractació administrativa menor de serveis i subministraments,  igual o superior a 15.000 euros fins a 50.000 euros, per motiu d’exclusivitat, vinculada a projectes de recerca amb codi RN/R
02/03/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.01.2022
14/02/2022
Avís errors saldos disponibles romanents
09/02/2022
Avís sobre peticions d'incorporació incorrectes de saldos disponibles de capítol VI via SAP
03/02/2022
Nota sobre romanents no incorporats
31/01/2022

Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2021 a l'exercici 2022

28/01/2022
Nota a la Instrucció de la Gerenta sobre procediments per a la prevenció i correcció de situacions de conflicte d'interessos
28/01/2022
Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2021 a l’exercici 2022
18/01/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.12.2021
13/01/2022

Nota sobre reconeixement de deutes d'exercicis anteriors

12/01/2022
Nota recordatori sobre suplantació d'identitat. Frau de factures
10/01/2022
Documents 2021 anul·lats d’ofici i documents 2021 pendents d’autoritzar amb termini addicional d’autorització fins al 17 de gener
10/01/2022
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.10.2021
16/11/2021
Acord Marc material d'oficina 2021 (Lyreco)
09/11/2021
Nota agències de viatges UB
25/10/2021
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.09.2021
21/10/2021
Instrucció de la Gerenta, sobre incorporació de romanents de crèdit 2021 a l’exercici 2022
19/10/2021
Nota sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions respecte de factures de 2021 registrades fins el 30 de juny de 2021 i d'anys anteriors registrades entre l’1 de febrer i el 30 de juny de 2021
14/10/2021
Normes de tancament de l'exercici 2021
11/10/2021
Acord Marc Material d'Oficina
17/09/2021
Nou Acord Marc de Reactius
14/09/2021
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.08.2021
13/09/2021
Nota urgent sobre la necessitat d'imputació i aprovació urgents de factures rebudes als mesos de juliol-agost-setembre
07/09/2021
Nota sobre la imputació de factures rebudes als mesos de juliol-agost-setembre
22/07/2021
Nota sobre instrucció de la Gerenta d'mputació de factures a pagar i emissió de factures a cobrar durant el mes d'agost de 2021
22/07/2021

Signatura dels contractes MEN per fer la prova pilot

21/07/2021
Nota sobre bloquejos de crèdit per manca d'actuacions respecte de factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2021
21/06/2021
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.05.2021
11/06/2021
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 30.04.2021
11/05/2021
Nota sobre suplantació d'identitat. Frau de factures
03/05/2021
Nota sobre Acords Marc de subministrament de Llibres i Reactius
30/04/2021
Nota continuïtat exempció IVA determinat material sanitari fins 31 de desembre de 2021
29/04/2021
Nota obligatorietat correu electrònic en creditors i nou formulari alta de creditors
22/04/2021
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.03.2021
13/04/2021
Nota nou grup de deutors i creditors d'Irlanda del Nord (DIRN, CIRN)
19/03/2021
Nota sobre auditories de projectes
15/03/2021
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 28.02.2021
12/03/2021
Nota a la instrucció del Gerent sobre gestió de Fons Europeus de Recuperació, transformació i Resiliència (mecanisme de Recuperació, Resiliència i REACT-EU)
09/03/2021
Nota sobre ajustament de percentatges d'aplicació a determinats romanents 2020 que no compleixin els requisits per a la seva incorporació o la dotació de crèdits addicionals
09/03/2021
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.01.2021
11/02/2021
Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2020 a l'exercici 2021
28/01/2021
Nota sobre incorporació de romanents amb procés sense sol·licitud realitzat entre el 27 i 28 de gener
28/01/2021
Nota sobre el barrat de documents de manament a partir de l'1 de gener de 2021
15/01/2021
Modificació Instrucció sobre contractes supersimplificats
15/01/2021
Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2020 a l’exercici 2021
15/01/2021
Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents d'imputació registrades a més de 90 dies a data 31.12.2020
12/01/2021
Documents 2020 anul·lats d’ofici i documents 2020 pendents d’aprovar amb termini addicional d’aprovació fins 17 de gener
07/01/2021
Nota sobre increment llindar expedients de contractació supersimplificats
07/01/2021
Nota sobre reconeixement de deutes d'exercicis anteriors
07/01/2021
Nou circuit de beques 2021
07/01/2021

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona

Edició

:

Àrea de Finances
Última actualització o validació:27/06/2023