Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota informativa sobre el Brexit

 

Us informem que el Brexit a efectes fiscals entrarà definitivament en vigor a 1-1-2021.

Conseqüències

Àmbit d’IVA.- La relació de la UB amb proveïdors del Regne Unit es veurà afectada fiscalment de la següent forma:

 • Les compres de béns deixaran de ser adquisicions intracomunitàries i passaran a ser Importacions (generaran un DUA amb IVA a la duana).
 • Les compres de serveis amb Inversió del Subjecte Passiu ho continuaran sent, però ara associades a països no comunitaris.
 • No es podrà dotar ni demanar la devolució de l’IVA europeu en projectes de recerca subvencionats (factures d’hotels, inscripció a congressos, etc).
 • Les factures de vendes de béns de la UB deixaran de ser expedicions Intracomunitàries i seran tractades com a Exportacions.
 • Les factures de prestacions de serveis de la UB tindran la consideració de serveis no comunitaris.


Àmbit de retencions en renda (IRNR)
.- La relació de la UB amb persones físiques no residents del Regne Unit es veurà afectada fiscalment de la següent forma:

 • Els pagaments es realitzaran, quan correspongui, amb una retenció del 24%.

Accions
Des de l’Àrea de Finances i Informàtica de Gestió s’han dissenyat les accions necessàries per realitzar massivament els canvis necessaris en el grup de creditors i deutors afectats, així com del nou tipus de retenció de renda que s’haurà d’aplicar als no residents del Regne Unit:

 • Despeses: Tots els creditors CVAT amb NIF comunitari GB passaran a PROE (Altres proveïdors estrangers), conservant el número de VAT com a identificador en el camp NIF4.

Tots els No residents (PFNR) amb residència al Regne Unit que tinguin un indicador de retenció de l’IRNR N8 del 19%, aquest serà substituït per l’indicador N6 del 24%. No quedaran afectats els creditors que gaudeixin d’exempció per aplicació de Conveni per Evitar la Doble Imposició (indicador N2).

 • Ingressos: Tots els deutors DVAT amb NIF comunitari GB passaran a DEST (Deutors estrangers sense VAT).

Gestió del Brexit durant el desembre 2020
Per tal de fer una correcta transició del tractament fiscal en relació a l’IVA de les factures de proveïdors del Regne Unit, demanem:

 • Que totes les factures pendents quedin comptabilitzades abans del tancament. En cas que alguna d’aquestes factures requereixi de la validació de l’OCI, caldrà avançar la gestió perquè la OCI validi màxim el 28 de desembre (cas de validar al gener el document generaria un error pel canvi de grup del creditor).
 • Endarrerir quan sigui possible les comandes a proveïdors de GB al 2021. En cas que sigui imprescindible fer una comanda, cal assegurar-se que si la mercaderia arriba dintre del 2020,  la factura quedi comptabilitzada (amb aprovació del responsable del crèdit) abans de final d’any. En cas de prestació de serveis, també es procurarà que l’operació quedi tancada i comptabilitzada abans de final d’any.

 

Gestió del Brexit a partir del 2021

 • Alta creditors i deutors

A partir del 2021 els creditors i deutors amb país GB ja no seran Comunitaris amb VAT, sinó que els haureu de donar d’alta com a PROE i DEST respectivament.
Els PFNR amb adreça al Regne Unit hauran de tenir una retenció fiscal del 24% (indicador N6), sempre que no es pugui aplicar el conveni per evitar la doble imposició.

 • Gestió de les factures que excepcionalment siguin rebudes al  2021 però requereixin un tractament fiscal anterior al Brexit  (per haver rebut la mercaderia al 2020)

Durant el temps que Comptabilitat estimi necessari (aproximadament durant el mes de gener), les factures de despeses que entrin a Digitalització procedents del Regne Unit i que siguin identificades fiscalment com a pertanyents al període anterior al Brexit , tindran un tractament diferenciat. Comptabilitat es posarà en contacte directament amb els gestors afectats per informar-los del procediment especial de tramitació.

 • Comandes obertes del 2020

Quan la comanda hagi quedat oberta i la mercaderia arribi al 2021, es podrà tramitar la factura canviant els indicadors d’IVA corresponents a una importació (indicadors IR, IA factura del proveïdor). La factura de l’agent de duanes es tramitarà de la forma habitual.


 

Tornar

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ:  02/12/2020