Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Instrucció del Vicerector d’Economia i del Gerent, de data 22 de gener de 2018, de compra directa de bitllets de transport i reserva d’allotjament amb pagament per avançat per part del viatger amb ulterior rescabalament a càrrec de pressupostos de la UB

 

La Política de viatges de la Universitat de Barcelona va ser aprovada pel Consell de Govern del 13 de desembre de 2013, i ha estat objecte de modificacions els anys 2013 i 2017.

La Universitat de Barcelona disposa d’una agència de viatges contractada mitjançant licitació pública, d’acord amb les normes vigents de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Atesos els resultats de l’enquesta de satisfacció dels serveis prestats per l’agència de viatges contractada, realitzada el mes de juliol de 2017, que fan palès, entre d’altres, problemes de saturació en determinats períodes d’acumulació d’operacions.

Atès que, en ocasions, mitjançant la gestió directa sense intermediació de l’agència, es poden donar casos de captura d’oportunitats d’estalvi, de disponibilitat d’habitació, etc., mitjançant  una major agilitat en el procediment de reserva.

El Consell de Govern, en la seva reunió de data 5 de desembre de 2017, va acordar que, en el marc de les competències delegades, que el Vicerector d’Economia i el Gerent dictin una instrucció respecte a la possibilitat de compra directa de bitllets de transport i reserva d’allotjament amb pagament per avançat. La Comissió Econòmica del Consell Social, en la seva reunió de data 12 de desembre de 2017, va aprovar la proposta d’Instrucció.

En compliment i desenvolupament d’aquest acord i la proposta d’instrucció, s’ha dictat  el 22 de febrer la següent Instrucció conjunta del Vicerector d’Economia i del Gerent, sobre compra directa de bitllets de transport i reserva d’allotjament mitjançant pagament avançat per part del viatger amb ulterior rescabalament a càrrec de pressupostos de la UB.

 

Tornar

 

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 30/01/2018