Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota sobre calendari d'incorporació de romanents 2019 a l'exercici 2020

 

Finalitzat el procés d’incorporacions automàtiques de crèdits afectats i compromisos de crèdits genèrics, es recorda que:

1. El proper dia 3 de febrer s’obrirà el termini per a realitzar sol·licituds via SAP d’incorporació de saldos disponibles de romanents genèrics dels capítols VI i VII.

Aquest termini finalitzarà de forma improrrogable el 28 de febrer, per a poder realitzar el tancament de la liquidació pressupostària 2019 com a  molt tard el 31 de març.

Per a despeses d’operacions de capital (capítols VI i VII), en concepte de saldos lliures disponibles, sense documents comptables RG, RC, A, D, o AD, caldrà indicar a la petició la  motivació de la sol·licitud d’incorporació.

2. El mateix dia 3 de febrer, s’obrirà el termini per realitzar la resta de sol·licituds extra SAP que compleixin les condicions establertes a les bases d’execució del pressupost  i a la instrucció  del Gerent, sobre incorporació de romanents de crèdit 2019, de data 4 d’octubre de 2019.

Aquest termini finalitzarà de forma improrrogable el 28 de febrer.

Les sol·licituds s’hauran de tramitar a romanents@ub.edu adjuntant l’excel i la documentació que s’indica a la Instrucció. Formulari extra sistema d'incorporació de romanents exercici 2019

Qualsevol petició realitzada abans de l’obertura del període no serà atesa i serà retornada per a la seva correcta remissió dins el període de sol·licituds.

D’acord amb allò indicat respecte dels terminis de sol·licituds, i amb la finalitat de poder realitzar el tancament de la liquidació pressupostària 2019 com a molt tard el 31 de març de 2020, qualssevol sol·licituds posteriors al 28 de febrer de 2020 seran qualificades d’inadmissibles i no podran ser ateses, i els crèdits sobrants genèrics no sol·licitats (o sol·licitats de forma extemporània) no s’incorporaran.

Tornar

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 31/01/2020