Administració i serveis (PAS)

Oficina de gestió departamental. Secció Fisiologia i Immunologia

Edifici Ramon Margalef planta 3ª-A
Facultat de Biologia
Diagonal, 643
08028 Barcelona
Telèfon : 934021531
Fax : 934110358
Adreça electrònica: dept-fisiologia@ub.edu

Personal Administratiu
Pilar Bàgueda Escolano (Gestor Departamental)
Telèfon: 934 021 531 - 934 033 774
Adreça electrònica: pbaguena@ub.edu

Margarita Cabezuelo Ortiz
Telèfon: 934 021 531 - 934 033 774
Adreça electrònica: mcabezuelo@ub.edu

Claudia Gallego Gallardo
Telèfon: 934 021 531 - 934 033 774
Adreça electrònica: claudiagallego@ub.edu
Tècnics de laboratori
Margarita García Simon
Telèfon: 934 039 635
Adreça electrònica: mgarciasimon@ub.edu
Cristina Pons Feliu
Telèfon: 934 039 635
Adreça electrònica: crispons@ub.edu
Oficina de gestió departamental. Secció Biologia Cel·lular

Edifici Antoni Prevosti planta 1ª
Facultat de Biologia
Diagonal, 643
08028 Barcelona
Telèfon : 934021554
Adreça electrònica: dept-fisiologia@ub.edu

Personal Administratiu
Susana Ariño Marquez
Telèfon: 934 021 554
Adreça electrònica: susanaarino@ub.edu

Yolanda Herrera Fernandez
Telèfon: 934 021 554
Adreça electrònica: crispons@ub.edu

María José Ramírez Roca (Gestor Departamental)
Telèfon: 934 034 635
Adreça electrònica: mjramirez@ub.edu

Marco Antonio Solis Benites
Telèfon: 934 037 7117
Adreça electrònica: msolisbenites@ub.edu

Tècnics de laboratori
Jordi Correas Romero
Telèfon: 934 034 619
Adreça electrònica: jordi.correas@ub.edu

Contacte

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona
  • Departament de Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia
  • dept-fisiologia@ub.edu
  • 934 021 531