2006

Publicacions

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Defensades
En curs

Tesis

2016
2013
2014
2015
2019
2017

Publicacions

Publ_2016_cat.html
Publ_2015_cat.html
Publ_2014_cat.html
Publ_2013_cat.html
Publ_2012_cat.html
Publ_2011_cat.html
Publ_2010_cat.html
Publ_2009_cat.html
Publ_2008_cat.html
Publ_2007_cat.html
Publ_2006_cat.html
Publ_2017_cat.html
Tesis_def_cat.html
Tesis_act_cat.html
2018
Publ_2018_cat.html

Memòria anual de

l’Institut de Recerca (PDF)

2018
Publ_cat_files/MEMORIA%20GEOMODELS%202018_v3.pdf
2017
Publ_cat_files/00%20-%20MEMORIA%20GEOMODELS%202017%20-%20COMPLERT_red.pdf
2016
Publ_cat_files/00%20-%20MEMORIA%20GEOMODELS%202016%20-%20COMPLERT_red.pdf
2015
Publ_cat_files/000%20-%20MEMORIA%20ACTIVITATS%202015%20-%20COMPLERTA_red.pdf

(per anys anteriors, contacteu-nos a

ogratacos[a]ub.edu)