Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
MANUAL DELS HÀBITATS DE CATALUNYA
El Manual dels hàbitats de Catalunya té per objecte definir i descriure les més de 600 unitats de la Llista dels hàbitats a Catalunya, posant a l'abast de tothom la seva existència i la seva descripció. Aquesta llista és l'adaptació del CORINE Biotopes Manual a la realitat del territori català. El Manual, fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la Universitat de Barcelona, consta de 8 volums i va ser publicat entre els anys 2005 i 2008. Per a més informació recomanem la consulta del volum I (Introducció). A més, el 2006 també es va publicar el Manual d'interpretació de la cartografia dels hàbitats de Catalunya, reeditat el 2014 per adaptar-se a la segona versió d'aquests mapes.

Descàrrega del Manual


MANUAL DELS HÀBITATS DE CATALUNYA, PER VOLUMS


MANUAL DELS HÀBITATS DE CATALUNYA, PER CODI D'HÀBITAT

MANUAL D'INTERPRETACIÓ DE LA CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS A CATALUNYA


Aquest manual és el document de suport del projecte de Cartografia dels hàbitats a Catalunya a escala 1:50.000 (CHC50). Aquesta cartografia es pot consultar i descarregar al web de la Generalitat o bé al servidor de mapes del nostre grup de recerca. Al Manual s'expliquen els aspectes metodològics més rellevants del projecte i es descriuen les unitats de la llegenda, que deriven de la Llista dels hàbitats a Catalunya.

SEMHAVEG - Servidor de mapes d'hàbitats i de vegetació
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu