Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
LÍNIES DE RECERCA

Dendroecologia i dinàmica forestal
Aquesta línia es dedica a l'ecologia forestal, centrada en l'ecofisiologia i la biologia de poblacions d'espècies arbòries, i en la resposta d'aquests arbres al decurs climàtic i a les pertorbacions naturals. Cobreix un ventall taxonòmic relativament ampli, que inclou espècies de Pinus (mediterranis i de muntanya), de Quercus mediterranis, i Fagus sylvatica, entre d’altres.

Les cronologies aconseguides a partir de l'estudi dels anells de creixement dels arbres s'han concretat en una primera reconstrucció climàtica per als darrers 300 anys, que mostra les diferències de resposta de les diferents espècies, també depenent de gradients ecològics. També s'ha incidit en el coneixement dels processos implicats en la successió secundària i en la resposta a d'altres pertorbacions (allaus, foc), i en la dinàmica poblacional de Pinus uncinata a la timberline pirinenca. En ambients mediterranis, s'ha estudiat, i correlacionat, el creixement estacional i la fenologia d'algunes espècies de Quercus i Pinus amb l'estacionalitat climàtica.


MEMBRES:
IMATGES: Més imatges

Extracció de core base
Plantació de pins

Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu