Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: Estudi sobre els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València: flora vascular i vegetació

2006-2007
Fundació Territori i Paisatge
Ninot Sugrañes, Josep M. (IP). Batriu Vila, Efrem. Carrillo Ortuño, Amparo. Ferré Codina, Albert. Mercadé López, Arnau. Pérez Haase, Aaron.Estudi sobre els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València: flora vascular i vegetació

Aquest projecte es va desenvolupar paral·lelament amb altres dedicats a diferents aspectes naturalístics: catàlegs faunístics i de grups de criptògames, geomorfologia, litologia, etc. En conjunt, es pretenia un coneixement força complet i coordinat relatiu a una àrea pirinenca petita (unes 3.000 ha) però molt interessant, que inclou un notable desnivell altitudinal (1.760 m), amb quatre estatges de vegetació. Es disposava de poca documentació prèvia, tot i formar part de l'àrea perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. En el nostre cas, les dades precises sobre la flora i la vegetació eren molt escasses, i pel que fa al paisatge vegetal, es disposava només de cartografia general (1 : 50.000).

Com a resultats florístics, hem bastit un catàleg que conté 1.026 tàxons, entre espècies i subespècies. De cadascun donem informació concisa sobre la seva distribució i raresa. Els prats i pastures en general són l'hàbitat més ric, ja que hi viuen un terç dels tàxons. Gairebé el 30% són propis d'ambients aigualosos o rocallosos, i el 16% es fan en llocs ruderals o més o menys pertorbats. La flora és sobretot de tipus medioeuropeu (un 39% dels tàxons) i alpí (un 27% dels tàxons són pirinencs, alpins o bòreo-alpins); els tàxons mediterranis (6%) i submediterranis (5%) hi fan un paper relativament petit.

L'estudi de la vegetació parteix de l'aixecament d'un mapa d'hàbitats CORINE a escala 1:25.000. Hem cartografiat 79 hàbitats, que comentem en una llegenda. Aquest mapa mostra 216 polígons, alguns amb un únic hàbitat molt dominant, i d'altres amb dos o tres hàbitats combinats. Alguns hàbitats que ocupen superfícies molt reduïdes s'han representat com a punts. Hem incorporat també a la cartografia els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC) corresponents. La valoració naturalística del paisatge s'ha fet a partir de sis atributs de la vegetació i del grau d'amenaça de cada hàbitat, tots avaluats de manera categòrica segons criteris objectivables. La combinació d'aquestes valoracions aplicada sobre la cartografia dibuixa unes àrees amb elevat valor, concentrades sobretot a l'estatge alpí (que reuneix un bon nombre d'hàbitats rars i amb espècies endèmiques) i a les parts més baixes (per la presència de boscos de ribera i pastures xeròfiles). D'altra banda, els hàbitats lligats a l'aigua són també dels més valorats i amenaçats.


Línia/es de recerca:
Florística i Taxonomia
Cartografia de la vegetació


Publicacions resultat del projecte:

Guardiola, M.; Petit, A.; Aymerich, P.; Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Illa, E.; Grau, O.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Coneixem bé la flora pirinenca? Els Pirineus catalans occidentals segueixen sorprenent.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 181-190. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ informació    
Ferré, A.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2010
La vegetació de les Planes de Son i la mata de València: cartografia d'hàbitats i valoració naturalística.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 327-378. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ informació    
Ninot, J.M.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; March, S.; Salvat, A. 2010
Flora vascular de les Planes de Son i la mata de València.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 255-325. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ informació    
Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Blanco-Moreno; J.M. 2009
Sobre la distribució de Trifolium diffusum Ehrh. als Països Catalans.
Collectanea Botanica (Barcelona) 28: 125-127.
+ informació    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu